Okolje in trajnost

Podnebne spremembe v očeh mladih najbolj pomembna tema današnjega časa

9. 1. 2019 avtor: Uredništvo

Mladi menijo, da so podnebne spremembe eden najbolj pomembnih izzivov, s katerimi se sooča svet. To je izsledek velike raziskave več kot 10.000 mladih ljudi generacije Z. Raziskavo je Amnesty International naročila pri Ipsos MORI, ki jo je izvedla med mladimi, starimi med 18 in 25 let v 22 državah sveta.

Anketirani so izbirali do pet tem s seznama 23 velikih izzivov, s katerimi se sooča svet. Gledano v celoti, jih je 41 odstotkov ocenilo, da so ena najbolj pomembnih tem podnebne spremembe. To pomeni, da so bile na globalni ravni izpostavljene najbolj pogosto. 36 odstotkov je izbralo onesnaževanje, 31 odstotkov pa terorizem.

Vprašani so bili o mnenjih glede trenutnega stanja na področju človekovih pravic v svoji državi in v svetu, katere teme se jim zdijo najbolj pomembne in kdo je po njihovem odgovoren za naslavljanje zlorab človekovih pravic. Skozi raziskavo se je izkazalo, da mladi cenijo človekove pravice. 

Večina vprašanih se je strinjala, da:

O ugotovitvah raziskave lahko več preberete tukaj.

Vir in foto: Amnesty International Slovenija