Mladi z manj priložnostmi

Podpora interspolnim osebam v Sloveniji

11. 10. 2019 avtor: Uredništvo

V začetku oktobra je koalicija nevladnih organizacij iz Slovenije, ki jo sestavljajo Društvo Parada ponosaZavod TransAkcijaDruštvo DIHDruštvo informacijski center LegebitraDruštvo ŠKUCDruštvo Kvartir ter Amnesty International Slovenije, v Ljubljani gostila šest strokovnjakinj_ov za pravice interspolnih oseb in predstavnic_kov organizacije OII Europe – Organisation Intersex International Europe, krovne evropske organizacije za organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic interspolnih oseb.

V sklopu obiska so bili organizirani javni dogodki, aktivistke_i za pravice interspolnih oseb iz organizacije OII Europe pa so se srečale_i tudi z različnimi političnimi strankami, predstavnicami_ki Ministrstva za zdravje, z Zagovornikom načela enakosti in mediji.

O temi pravic interspolnih oseb so se odvili trije javni dogodki. Prvi se je odvil na Medicinski fakulteti, in sicer predavanje za študentke_e medicine, kjer so jim bile predstavljene osnove interspolnosti in z njo povezane težave, s katerimi se interspolne osebe srečujejo v zdravstvu. Drugo predavanje z naslovom Spoštovanje človekovih pravic interspolnih oseb je bilo organizirano na Pravni fakulteti, vodil pa ga je izvršni direktor OII Europe dr. Dan Christian Ghattas.  Predstavil je pravni priročnik za oblikovalke_ce zakonov in politik Zaščita interspolnih oseb v Evropi. Temu je sledila interaktivna delavnica, ki je naslavljala pravne vidike vsakdanjega življenja interspolnih oseb in njihovih družin. Zadnji javni dogodek je bil skupnostni dogodek – javno srečanje s skupnostjo LGBTIQ+, predstavnicami_ki OII Europe in vsemi zainteresiranimi, ki je potekal v obliki diskusije z naslovom “Interspolnost: izkušnje iz prve roke.”

Interspolnost je krovni pojem, ki zajema spekter različic spolnih značilnosti (notranji in zunanji spolni organi, hormoni, kromosmi itd.), ki se pri človeku pojavljajo naravno in predstavljajo povsem zdravo raznolikost pri razvoju spola. Interspolne osebe so rojene z raznolikimi spolnimi značilnostmi: lahko so hkrati podobne tistim, ki jih (ponavadi zdravniki) pripisujejo ženskemu biološkemu spolu, in tistim, ki jih pripisujejo moškemu biološkemu spolu; lahko se njihove biološke spolne značilnosti ne ujemajo povsem niti s tistimi, ki jih ponavadi povezujejo z biološkim ženskim niti moškim spolom; ali pa teh spolnih značilnosti ne moremo uvrstiti v nobenega od binarnih bioloških spolov. To kaže na to, da se spol na telesu odraža na različne načine, ki so povsem zdravi, tudi če jih ne moremo uvrstiti v binarni sistem razumevanja spola moški – ženska.  

Človekove pravice interspolnih oseb so kršene s patologizacijo in stigmatizacijo njihovih teles, ki se ponavadi začne z nepotrebnimi operacijami, ki naj bi “normalizirale” njihova telesa (jih uvrstile v ženski ali moški biološki spol). Nadalje so njihove pravice kršene s skrivanjem resničnih razlogov za te operacije, z brisanjem oz. oteženim dostopom do zdravstvenih kartotek in zdravstvene zgodovine, z zdravstvenimi posegi brez predhodne osebne in polno informirane privolitve, s kršitvijo zoper nedotakljivost človeških teles, s povzročanjem psihološke travme, z ohranjanjem njihove družbene nevidnosti ter z onemogočanjem dostopa do potrebnih zdravil po tem, ko so medicinski posegi na njih že bili opravljeni. V družbi (v šoli, pri zaposlovanju in drugod) se soočajo z diskriminacijo, ki temelji na njihovem izgledu ali spolnem izrazu, zaradi česar so tudi podvržene_i višji stopnji revščine.

Za več informacij o kršitvah človekovih pravic interspolnih oseb in za dostop do uporabnih virov se lahko obrnete na spletno stran https://oiieurope.org/.

Ste interspolna oseba ali starš/bližnji interspolne osebe in potrebujete informacije in/ali podporo? Pišite na: svetovanje@legebitra.si in/ali info@transakcija.si.

Vir: Društvo Parada ponosa
Foto: Amnesty Slovenija