Znanost

Podpora mladim na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti

6. 3. 2023 avtor: Uredništvo

Poznaš inštrumente, ki so mladim na voljo na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti? Seznam ključnih inštrumentov najdeš na tej povezavi.

Dokument je v skladu s svojim programom pripravil programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike. V dokumentu so zbrani inštrumenti, ki se izvajajo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije