Mladinsko delo / Šport

Pomagali smo pri oživitvi športnega igrišča

10. 7. 2024 avtor: MKC Maribor

Kot zaključek projekta Športni Maribor je Mladinski kulturni center Maribor pomagal prenoviti del športnega igrišča pred Centrom Gustava Šiliha Maribor.

V sklopu projekta Športni Maribor: Pobude mladih za aktivno sodelovanje v družbi na področju športnega udejastvovanja, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Mestno občina Maribor in Šport Maribor, smo mladim omogočili udeležbo v demokratičnem življenju Evrope z odpiranjem priložnosti za aktivno sodelovanje v civilni družbi. Projekt je bil hkrati ključen za organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine – OFEM Maribor 2023, ki je julija lani potekal v Mariboru.

V sklopu projekta smo namreč izvedli usposabljanje ambasadorjev in prostovoljcev OFEM-a, na srednjih šolah pa smo zbirali tudi pobude mladih o možnostih za razvoj športa na območju Maribora. Letos smo, kot tudi uradni zaključek projekta, eno od pobud uresničili: v sodelovanju s Centrom Gustava Šiliha Maribor smo pomagali pri ureditvi športnega igrišča pred njigovim centrom. Igrišče je hkrati javno dostopno, tako da bo služilo tudi vsem okoliškim otrokom in mladostnikom.

Župan Mestne občine Maribor: Šport ključen za socializacijo

Dogodek se je pričel z nagovorom župana Mestne občine Maribor Aleksandra Saše Arsenoviča, ki je posebej poudaril pomen športa za mlade, ki ni le način rekreacije, ampak je ključen tudi za socializacijo in razvoj. Mladim se je zahvalil za pobude, ki so jih izglasovali v okviru projekta Športni Maribor, obljublja, da si bodo na občini s financiranjem športne infrastrukture prizadevali k razvoju športa in večjem povezovanju mesta.

K tej zavezi se je pridružil tudi direktor Športa Maribor d. o. o., Ranko ŠmigocMarjo Guček, direktorico Mladinskega kulturnega centra Maribor, pa veseli, da je bila uresničena izglasovana pobuda  o obnovi igrišča na Centru Gustava Šiliha.

Nove klopi za druženje in počitek

V okviru te pobude se je izvedla obnova klopi in nakup miz za namizni tenis. Igor Klančnik, predstavnik Urada za šport na Mestni občini Maribor, pa dodaja, da bodo po strokovnem ogledu igrišča presodili, kako obnoviti tudi samo podlago igrišča in o načrtih informirali javnost. Kot pravi Gučkova, je to igrišče pomembno za celotno skupnost, saj gre za javno dostopen in odprt prostor. 

Ravnateljica CGŠ Milojka Sevšek se je zahvalila organizatorjem projekta in mladim, ki so izglasovali to pobudo, saj je šport za center izjemnega pomena, saj otrokom s posebnimi potrebami daje možnost sprostitve in dokazovanja svojih sposobnosti. 

“Šport ni pomemben samo za rekreacijo, ampak je ključen tudi za socializacijo in razvoj,”

je dejal Aleksander Saša Arsenovič, župan MOM

Za zaključek še mladinski dialog

Osrednji del dogodka je zajemal mladinski dialog med mladimi in odločevalci: Marjo Guček (MKC), Katjo Žižek, predstavnico Športa Maribor, Mojco Lešnik, vodjo sektorja za gospodarstvo MOM in Igorjem Klančnikom, predstavnikom Urada za šport MOM. Lešnikova pravi, da je občina od leta 2021 vzpostavila 26 novih javnih igrišč, nekatere vključujejo tudi naprave za gibalno ovirane in starejše. V letošnjem letu načrtujejo 5 novih igrišč, v okviru tega pa tudi gugalnico za gibalno ovirane na Centru Gustava Šiliha.

V okviru tega želijo spodbujati medgeneracijsko druženje za vse občane. Klančnik je zelo ponosen na projekt OFEM, saj se je vanj vključilo celotno mesto. Mlade spodbuja k udejstvovanju v športu in preizkusu športnih aktivnosti. Dodaja, da je to možno tudi brez večjega finančnega vložka, saj vsako športno društvo v Mariboru ponuja prvi mesec vadbe brezplačno, kar vsakomur omogoča, da najde to, kar ga veseli. Hkrati obstajajo subvencije za otroke in mlade iz socialno šibkejšega okolja ter za drugega otroka iste družine, ki obiskuje vadbo v društvu. Obljublja, da bodo še več pozornosti namenili komunikaciji in informiranosti mladih, da bodo ti z ugodnostmi tudi seznanjeni in jih bodo koristili. 

Po mladinskemu dialogu je sledil športno družabni del, kjer smo otvorili prenovljeno igrišče ter se družili ob pogostitvi in športnih aktivnostih, preizkusili pa smo se tudi v nekoliko manj znanem športu, ultimate frizbe, kar je omogočilo društvo Ultimate frizbi Maribor. 

nagovor