Mladinska politika

Pomembne uvide v preprečevanje sovražnega govora deli tudi v.d. direktorice Urada RS za mladino

26. 4. 2023 avtor: Uredništvo

Mag. Tina Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino, med drugim sodeluje tudi v Strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora.

Člani sveta so se na zadnji seji osredotočili na problematiko nasilja v šolah, s katerim se sooča javni sistem vzgoje in izobraževanja. Na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport so namreč do decembra 2022 obravnavali kar 70 primerov nasilja v šolah, kar predstavlja več kot dvakrat toliko kot leta 2020.

Na nedavni seji Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora je tako v. d. direktorice Urada in članica Sveta mag. Tina Kosi predstavila prizadevanja in konkretne projekte mladinskih organizacij in URSM za doseganje bolj strpne in prijazne komunikacije med mladimi.

Kaj se je na seji dogajalo?

Pred pripravo priporočil so se članice in člani sveta posvetovali s številnimi strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja ter predstavniki relevantnih institucij, kot so Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, Inšpektorat RS za šolstvo in Zavod za šolstvo. Na seji so se seznanili tudi s pozitivnimi praksami, ki jih že izvajajo pristojne institucije.

Mag. Tina Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino, je s svojim sodelovanjem v Strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora o področju vzgoje in izobraževanja pokazala zavedanje o pomembnosti vzpostavitve učinkovitih ukrepov za preprečevanje nasilja in sovražnega govora v šolah.

Med predlogi priporočil, ki so jih predstavili na seji, je bil tudi predlog, da bi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vzpostavilo kontaktno osebo, ki bi nudila pravno in strokovno pomoč pri reševanju problematike sovražnega govora, nasilja in podobno.

Poleg tega so člani sveta priporočili tudi podaljšanje začasnega povečanja sistemizacije šolskega svetovalnega delavca, saj je dobro delujoča in kadrovsko dovolj številčna šolska svetovalna služba ključna pri soočanju s sovražnim govorom in nasiljem v šolah.

Predlogi priporočil, ki so bila predstavljena na seji strateškega sveta, so:

Mag. Tina Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino, je s svojim sodelovanjem v Strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora pokazala zavedanje o pomembnosti vzpostavitve učinkovitih ukrepov za preprečevanje nasilja in sovražnega govora v šolah.

Vir: GOV