Kmetijstvo

Pomen mladih za prihodnost kmetijstva

6. 10. 2022 avtor: Uredništvo

Ministrica za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano Irena Šinko se je udeležila odprtja že 26. jesenske razstave »Narava daje, dijaki ustvarjajo«. Razstavo bogatih jesenskih darov, ki so predstavljeni na več točkah v okolici šole, tradicionalno organizirajo dijaki in mentorji Biotehniške šole Rakičan.

V uvodnem nagovoru je pohvalila dijake za pripravo razstave, s katero po njenem mnenju na pravi način izražajo zahvalo naravi in njenim darovom ter ohranjajo kulturno dediščino:

»Z razstavo ste pokazali hvaležnost do vseh darov, ki jih dajeta narava in zemlja. Pokazali ste tudi spoštovanje do kmetijstva, kulturne dediščine in tradicije.  Pri kmetijstvu gre za veliko več kot za pridelavo hrane. Gre tudi za ohranjanje poseljenosti, obdelane kulturne krajine, ohranjanje in spoštovanje jezika in tradicionalnih običajev ter skrb za snovno in osnovno kulturno dediščino. Lokalna hrana je tista, ki je najbolj kakovostna, pridelana v bližini. Že stari misleci so vedeli, da je narodova usoda odvisna od tega, kako se prehranjuje. Zato spoštujmo slovensko hrano.«

Izpostavila je, da so naravni viri v Sloveniji omejeni, zato moramo z njimi upravljati trajnostno, da jih lahko v čim boljšem stanju zapustimo tudi prihodnjim generacijam. 

V nadaljevanju se je dotaknila tudi razvoja kmetijstva v prihodnosti in vloge mladih. Mladi so tisti, na katerih moramo graditi bodočnost našega kmetijstva, zato je treba poklicu kmeta dati ugled v družbi, mladim na podeželju pa omogočiti ustrezno kakovost življenja:

»Na vas mladih, ki se danes izobražujete za kmetijske poklice je, da boste prevzeli kmetije in nadaljevali kmetijsko tradicijo. Ste inovativni, samozavestni in sposobni naše kmetijstvo peljati naprej.«

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena šinko

Dodala je, da je potrebno krize, s katerimi se trenutno soočamo, izkoristiti za dvig ugleda poklica kmeta in lokalno pridelane hrane. Ministrstvo je veliko pozornost mladim namenilo tudi v strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. V njem je veliko spodbud tudi za mlade prevzemnike kmetij, kar bo, vsaj tako upajo, v prihodnosti zmanjšalo odseljevanje mladih iz podeželja. Ministrstvo izvaja tudi promocijsko kampanjo Lepo je biti kmet z namenom dvigovanja ugleda poklica kmeta.

Biotehniška šola Rakičan je osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova na področju kmetijstva v Pomurski regiji, ki v sodelovanju s partnerji že več kot 80 let uspešno izobražuje mlade. Dobrih 18 hektarjev posestva služi kot odlična učilnica na prostem in omogoča kakovostno povezovanje teoretičnega znanja in praktičnega pouka. Ministrica Irena Šinko je pohvalila šolo za njeno dobro delovanje in izobraževanje številnih generacij kmetov. Kot področje, ki bi se moralo izboljšati, pa ministrica vidi dijaške štipendije:

»Kmetijskim podjetjem v Pomurju dajem pobudo za razmislek o kadrovskih štipendijah za dijake. S tem bi pomagali tako mladim, da bi se lahko odločali za kmetijske poklice, ko tudi šoli, ki bi s tem pridobila še večje število dijakov.«

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano