Aktivno državljanstvo

Poročilo o anketi med mladimi: politika in odločanje ter mladinski prostori

15. 2. 2022 avtor: Uredništvo

Predsedujoči trio je v času predsedovanja Slovenije pripravil anketo med mladimi, ki zadeva področje 8. cikla dialoga mladih. Predstavljamo vam poročilo o anketi, ki je bila pripravljena o tej temi posebej za slovensko javnost.

Spletna anketa, usmerjena v razumevanje mnenj in pogledov mladih v zvezi z evropskim ciljem mladih št. 9: Prostor in participacija za vse, je bila izvedena v okviru posvetovalnega procesa 8. cikla EU dialoga mladih, ki ga nadzoruje Evropska usmerjevalna skupina in katere člani so predstavniki mladinskih svetov, ministrstev za mladinsko politiko, Evropskega mladinskega foruma in Evropske komisije.

Avtorji ankete (na anketo je odgovorilo 155 mladih, od tega 37,1% moških in 61,2% žensk) so mlade spraševali o vrstah (javnih) prostorov, v katerih želijo preživeti čas, njihovih političnih pogledihsoočanjem z odločevalci in organizacijo projektov, ki so zanje pomembni. Vse z namenom, da bi deležnike seznanili z možnimi načini za ustvarjanje mostov med mladimi in političnimi institucijami. Poleg tega je bila raziskava namenjena zbiranju informacij o javnih zadevah, ki so še posebej zanimive za mlade, in njihovi sposobnosti kritične presoje.

Strnjeno poročilo, katerega avtor je prof. dr. Tomaž Deželan iz Univerze v Ljubljani, ponuja vpogled v mnenja mladih v Sloveniji, ki so odgovorili na ključna vprašanja v zvezi z zgoraj omenjenim ciljem na področju mladinske politike. Obravnavati jih je treba kot pomembna dejstva, ko se odločamo ali oblikujemo mladinsko politiko. Strukturirani so v dva tematska sklopa: politika in odločanje ter mladinski prostori. Poročilo je objavljeno na naslednji spletni strani.

Vir: URSM