Mladinski sektor

Poseben razpis za pilotne aktivnosti v podporo mladim iz Ukrajine

18. 11. 2022 avtor: Uredništvo
Mladi v Ukrajini

Evropska mladinska fundacija objavlja poseben razpis za podporo mladim iz Ukrajine. Ta pobuda je odziv na trenutne potrebe, ki so jih izrazili ukrajinski organi in zainteresirane strani na področju mladih.

Mladinske organizacije, ki delajo z mladimi iz Ukrajine v državah članicah Sveta Evrope, so vabljene k oddaji prijav na ta posebni razpis za nepovratna sredstva za pilotne dejavnosti EYF. Dejavnosti morajo biti zasnovane za, podpirati in vključevati mlade iz Ukrajine, ki jih je prizadela vojna.

Projekte lahko oddate kadarkoli v obdobju od 3. 11. 2022 do 31. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij o pobudi in razpisu najdete tukaj. Če imate dodatna vprašanja v zvezi s posebnim razpisom za Ukrajino, se lahko obrnete tudi na sekretariat EYF po e-pošti eyf@coe.int v angleščini ali francoščini.

Vir: Evropska mladinska fundacija