EU zadeve / Mladinski dialog

Postani ambasador Evropskega mladinskega dialoga

18. 7. 2023 avtor: Mladinski svet Slovenije
evropski mladinski dialog

Postani ambasador Evropskega mladinskega dialoga, sodeluj v posvetovanjih mladih z odločevalci na vseh ravneh, prispevaj k prepoznavnosti tega evropskega mehanizma (zlasti na družbenih omrežjih), pomagaj sooblikovati mladinsko politiko in se udeleži Evropskih mladinskih konferenc (oktober 2023 – Španija, januar 2024 – Belgija, poletje 2024 – Madžarska)!

V Mladinskem svetu Slovenije iščemo mlade prostovoljce, ki bi v naslednjih 18 mesecih postali ambasadorji X. cikla EU mladinskega dialoga. Mladinski dialog je evropski mehanizem, ki omogoča skupno razmišljanje in posvetovanje med mladimi in odločevalci o mladinskih politikah na lokalni, regionalni in evropski ravni.

Poteka v 18-mesečnih ciklih, ki sovpadajo z predsedovanji držav Svetu EU, ambasadorji mladinskega dialoga pa so skupina mladih, ki delujejo kot most med mladimi v Sloveniji in mladinskim dialogom kot evropskim mehanizmom.

Več o mladinskem dialogu si lahko preberete na tej povezavi.

Od ambasadorjev EU mladinskega dialoga se pričakuje, da:
– so stari med 18 in 30 let,
– se bodo udeležili uvodnega sestanka in usposabljanja za ambasadorje mladinskega dialoga, ki bo potekalo med 8. in 10. septembrom 2023 in uvodnega sestanka, ki bo potekal 18. avgusta 2023; kjer se bodo izbrani kandidati seznani z vsemi podrobnostmi delovanja ambasadorjev, se spoznali z ekipo, s katero bodo delovali v naslednjem letu in pol, obenem pa naredil plan aktivnosti v ciklu (v prejšnjem ciklu – so ambasadorji npr. organizirali trajnostne piknike, oblikovali in postavili sobo pobega);
– se bodo po svojih zmožnostih udeleževali nacionalnih in regionalnih posvetov med mladimi in odločevalci (v 18 mesecih bo organiziranih okoli 10),
– se bodo udeležili nekaterih Evropskih mladinskih konferenc 10. cikla oktober 2023 – Španija, januar 2024 Belgija, poletje 2024 – Madžarska) in pripravljalnega sestanka v Sloveniji pred vsako konferenco,
– da bodo izkušnje o svoji udeležbi na evropskih konferencah in slovenskih posvetih ter znanje o poteku 10. cikla redno delili na relevantnih družabnih omrežjih projekta (Facebook, Instagram, TikTok);
– bodo o svojih aktivnostih poročali na sestankih Nacionalne delovne skupine za mladinski dialog (NDS), ki jo sestavljajo predstavniki mladih, mladinskih organizacij in ministrstev, ki potekajo vsake nekaj mesecev.

Ambasadorji bodo imeli krite potne stroške na vse slovenske dogodke ter krite potne stroške in bivanje na Evropskih mladinskih konferencah.

Prijaviš se tako, da do 31. 7. 2023 izpolniš PRIJAVNICO.

Za več informacij smo vam na voljo na e-poštnem naslovu tilen.lah@mss.si oz. ziga.ciglaric@mss.si ali telefonski številki 031 743 986 (Tilen) oz. 030 275 236 (Žiga).

V tekstu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za vse spole.