Aktivno državljanstvo / EU zadeve

Postani OZN mladinski delegat 2024

7. 2. 2024 avtor: Mladinski svet Slovenije
plakat

Si želiš ustvarjati globalne spremembe?

Imeti govor pred svetovnimi voditelji in se udeležiti Generalne skupščine OZN v New Yorku?

Če je tvoj odgovor DA, potem se prijavi za mladinskega/-ko delegata/-ko pri OZN.

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2024 nadaljujemo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s katerim že deseto leto zapored vključujemo mlade v globalne razsežnosti mladinskega delovanja, spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj. Tekom zadnjih desetih let so se naši mladinski delegati udeležili zasedanj komisij za človekove pravice v Ženevi in nagovorili 3. odbor Generalne skupščine OZN, udeležili so se številnih konferenc po Evropi in doma.

Prijavljeni kandidati se bodo potegovali za naziv mladinskega delegata pri OZN (v nadaljevanju: mladinski delegat).

Rok in način prijave

Prijavnice morajo zaradi berljivosti biti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne ročno). Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite najkasneje do vključno ponedeljka, 11. marca 2024, po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila “MLADINSKI DELEGAT 2024 – IME IN PRIIMEK”, pri čem prijava postane veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo.

Prijavnico lahko pošljete fizično, pri čemer se šteje prijavnica za veljavno, če prispe na sedež Mladinskega sveta Slovenije (Dimičeva 9, 1000 Ljubljana) najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024, do 15.00. Kasneje prispete prijavnice, četudi so oddane s priporočeno pošto z dnevom oddaje dne 11. marca 2024, bodo zavržene kot prepozne.

Informativni dan

Informativni dan bo potekal v torek, 27. februarja 2024, ob 18.00 na Zoom platformi ter na FB strani Mladinskega sveta Slovenije in je namenjen osnovni predstavitvi razpisa, predstavitvi preteklega dela aktualne mladinske delegatke pri OZN in medsebojni izmenjavi informacij glede izpolnjevanja razpisne prijavnice. Za udeležbo na informativnem dnevu se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca do 26. februarja 2024, do 17.00.

Več informacij in pogoje prijave najdete v priloženem razpisu in ostalih prilogah.

Več info na povezavi.