Neformalno izobraževanje / Organizacije za mlade

Potekal je mednarodni trening vključujočega prostovoljstva VOL&GO!

17. 7. 2023 avtor: Zavod Nefiks
mednarodno prostovoljstvo trening EU izobraževanje

Mednarodni trening vključujočega prostovoljstva Vol&GO! je potekal na Cipru med 26. in 30. junijem. Namen tega izobraževanja je bil spoznati in deliti vključujoče prakse partnerskih držav, med katerimi so bile Slovenija, Ciper, Portugalska in Finska.


Iz vsake države se je izobraževanja udeležilo 6 udeležencev, pri čemer so bile 3 mlade osebe in 3 mladinski delavci. Med udeleženci treninga sta bila tudi Jakob Osredkar, prostovoljec MC Vič in Nives Felić, mladinska delavka iz MC Vič.

Trening je bil organiziran s pomočjo programa Evropske unije Erasmus+, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju mladinskega dela in prostovoljstva. Udeleženci so v petih intenzivnih dneh pridobili nove veščine, znanja in izkušnje na temo vključujočega prostovoljstva.

Program je vključeval različne metode dela, kot so delavnice, predstavitve, čas za refleksijo in izmenjavo izkušenj. Poseben poudarek je bil namenjen izmenjavi vključujočih praks med partnerskimi državami. Vsaka država je predstavila svoje pristope k prostovoljstvu in vključevanju ranljivih skupin ter delila dobre prakse in izzive, s katerimi se srečujejo.

VOL and GO trening
VOL and GO trening, vir: Nefiks

Udeleženci treninga soo pridobili nove perspektive in vpoglede v prostovoljstvo ter razvili ideje za izboljšanje vključujočih praks v svojih organizacijah. Pomembno je omeniti tudi medkulturno izmenjavo, saj so izkušnje prostovoljstva v omenjenih štirih državah zelo različne in zagotovo prispevajo k širjenju obzorja na področju prostovoljstva.

Vol and Go trening
VOL and GO trening, vir: Nefiks

Trening je bil uspešen in pomemben korak k izgradnji močnejšega in bolj vključujočega prostovoljstva tudi za MC Vič, saj sta se Nives in Jakob domov vrnila polna novih idej, ki jih bosta uporabila pri svojem delu z mladimi in ranljivimi skupinami.

En velik hvala gre na tem mestu tudi Mreži MaMa, ki je “vzel s sabo” predstavnike MC Vič :).

Nives Felić, mladinska delavka