Okolje in trajnost

Povezovanje = trajnost

29. 11. 2019 avtor: Uredništvo

Mladinskem centru Idrija so se razveselili novice o uspešni prijavi na javni razpis Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, na katerega so se skupaj z Društvom za mladinski razvoj, Idrija 2020 in Zvezo prijateljev mladine Idrija prijavili s projektom Povezovanje = trajnost.

V praksi to pomeni, da so v vsaki izmed partnerskih organizacij zaposlili po eno osebo za obdobje dveh let, kar bo olajšalo trajnejše naslavljanje potreb mladih v lokalnem okolju, zagotovilo izvajanje učinkovitih in kakovostnih storitev v naših mladinskih nevladnih organizacijah ter tako obogatilo lokalno okolje, še zlasti pa mlade, na katere se projekt osredotoča. S projektom bodo mladim v občini Idrija nudili prostor za spodbujanje idej, izvajali in podpirali dejavnosti za izboljšanje položaja mladih in omogočali razvoj potencialov v lokalnem okolju prek razvoja mladinskih politik, aktivne mladinske participacije in kvalitetnega nevladnega sektorja. Mlade bodo spodbujali k pridobivanju kompetenc, vključevanju v procese odločanja in soustvarjanju dogodkov, s katerimi bogatijo utrip mesta.

S prepletajočimi se aktivnostmi bodo podrobneje naslavljali 4 področja: bivanje, zaposlitev, participacija, kakovosten prosti čas. Osredotočali se bodo na mlade med 13. in 35. letom starosti na 4 ravneh: strateška, informacijska, programska, organizacijska.

Kot pridruženi partnerji so projekt podprli tudi v OŠ Idrija, na Gimnaziji Jurija Vege in Občini Idrija, s katerimi bodo v okviru projekta še naprej nadaljevali uspešno sodelovanje.

Več podrobnosti o projektu lahko najdete tudi na njihovi spletni strani.

Vir in foto: Mladinski center Idrija