Organizacije za mlade

Pozitivno ustvarjalni že četrt stoletja

12. 4. 2021 avtor: KUD Pozitiv

V letu 2021 skupina Pozitiv praznuje 25 let svojega delovanja. Pisalo se je leto 1996, ko se je skupina nadobudnih mladeničev, gojencev DIC-a, zbrala okrog vzgojitelja novinca, Draga Pintariča, z namenom, da bi ustanovili domski časopis. Roman je napisal podtalno povabilo morebitnim sodelujočim, udeleženci sestanka so se strinjali ter sklenili, da mora nastanku slediti takrat popularen moto »Think positive«. Boštjan je predlagal ime Pozitiv, Tomaž, ki je pozneje ustvaril logotip, pa pripomnil: »Ja, Pozitiv, ampak obrnjen, v negativu.«

Vse, kar je sledilo in še traja, je zgodovina. Živa zgodovina, ki kljubuje zobu časa, sledi razvoju časa, premaguje virtualne in analogne viruse, predvsem pa sledi svojemu etičnemu poslanstvu in sloganu »Kdor ni z nami, je za nami!«

KUD Pozitiv vse od svojih začetkov neprekinjeno deluje v neposredni povezavi z Dijaškim domom Ivana Cankarja v Ljubljani in vključuje dijake, bivše dijake ter druge mladostnike in zunanje strokovne delavce. Dejavnosti skupine Pozitiv segajo na področje medijskih in scenskih umetnosti kot so: ples in gledališče, publicistična dejavnost, video in splet. Namen teh dejavnosti je animacija mladih za kreativno zapolnitev prostega časa, učenje novih veščin ter kritično osvetljevanje problematike in tem, ki zanimajo mlade (zasvojenost, ksenofobija, spoznavanje drugih kultur, enakopravno vključevanje mladih v družbeno življenje, ipd.). Leta 2008 je društvu Ministrstvo za kulturo dodelilo Status društva v javnem interesu. Od leta 2012 ima društvo status sofinancirane nevladne organizacije s strani MRSŠ – Urada RS za mladino.

Ob svoji avtorski produkciji se skupina in društvo Pozitiv ukvarjata tudi s snovanjem in organizacijo večjih in kompleksnejših projektov s področja (mladinske) kulture ter mednarodnih sodelovanj in izmenjav mladih. Skladno s tem poteka tudi tedenski program Kreatorij, pri čemer je v prostorih gledališke dvorane Kreatorija, ki se nahaja v kleti A-stavbe dijaškega doma, vsak teden ali pogosto tudi večkrat tedensko pripravljen kulturni program, na katerem sodelujejo bodisi domače skupine bodisi gostujoče skupine iz vse Slovenije. Slednjim nudijo brezplačen najem dvorane, vsi dogodki pa se odvijejo brez vstopnine za gledalce. Tako ustvarjajo enega redkih prostorov v prestolnici, ki omogoča brezplačno gostovanje ljubiteljskim ter tudi profesionalnim gledališkim skupinam, jim s tem pomagajo odpreti okno v svet ter se tudi povežejo z njimi, kar se je že pogostokrat spletlo v pravo ustvarjalno prijateljstvo ali celo morebitno sodelovanje, izmenjave.

Od ustanovitve društva je bilo ustvarjenih že več kot 40 plesnih in gledaliških predstav. V vsakem šolskem letu v povprečju pripravijo dve premieri avtorskih projektov. Do leta 2017 je znotraj skupine delovala plesno-gibalna gledališka skupina (Teater Pozitiv), nato pa so ustanovili še skupino, ki se ukvarja z dramskim gledališčem (Teater Pozitiv, Skupina Ivan Cankar). V okviru društva delujeta tudi video delavnica Videosvet, ki izobražuje mlade na področju ustvarjanja vizualnih produkcij ter literarna revija Triper, pri kateri lahko sodelujejo mladi avtorji in avtorice, ki pišejo poezijo ali prozo. Vrata v svet umetnosti so vsem, ki to želijo, na široko odprta. Dejavnosti znotraj društva so bile že mnogokrat prepoznane kot kvalitetne ter v skladu s tem tudi nagrajene na mnogih mladinskih festivalih doma in v tujini.

Pod budnim očesom ustanovnih članov, predsednika društva, Draga Pintariča ter Vere Kraševec, ki bdi nad delom celotne skupine ter skrbi za dokumentacijo in arhiviranje, delavnice vodijo izkušeni mentorji, ki so vsak na svojem področju vidni ustvarjalci v slovenskem kulturnem prostoru: delavnico Videosvet vodita Boštjan Božič in Radovan Jaušovec, urednica revije Triper je Nina Golob, mentorja gibalnega teatra sta Borut Bučinel in Miha Maver, mentorica dramskega teatra pa Urška Klajn. Za grafično podobo skrbita Patrik Komljenović in Matej Markovič.

Od leta 2009 pa v Dijaškem domu Ivana Cankarja poteka projekt BITI, ki je postal platforma, ki vključuje in povezuje različne dejavnosti v domu. Namenski cilj projekta je ozaveščanje mladih o sebi in svojem mestu v svetu, svojem bivanju in so-odgovornosti zase in svet, na katerega lahko vplivamo in ga spreminjamo. Sprememba se začne tukaj in zdaj, pri sebi in v okolju v katerem živimo in delujemo. Orodja za spremembo so različne umetnostne prakse in druge kreativne dejavnosti ter veščine, ki omogočajo timsko delo in sodelovanje.

Projekt od leta 2009 poteka na vsaki dve leti. Gre za mladinsko izmenjavo, na kateri KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana Cankarja gostita mlade iz več držav, ki približno 14 dni dihajo kot eno. V tem času svoje znanje na različnih področjih uprizoritvenih dejavnosti urijo v raznovrstnih delavnicah, ki vključujejo domače ter tuje mentorje. Poleg kvalitetnega in aktivnega preživljanja prostega časa izdajo tudi publikacijo, izvedejo mnoge okrogle mize in strokovne pogovore, vrhunec in hkrati zaključek izmenjave pa predstavlja končna produkcija.

Sestavni del, oziroma podprojekt platforme BITI, je projekt #ASTTNP (A si tudi ti not padu), povezan z uporabo novih tehnologij in socialnih omrežij pri mladih, s poudarkom na njihovi vsebinski uporabi ter pasteh, zlorabah in spletnem nasilju, ki pri tem prežijo na njih. S tem pristopom jim je uspelo omiliti negativen naboj »boja proti tehnologiji« ter hkrati odpreti polje kreativnega raziskovanja uporabe te tehnologije ne samo za izobraževalne namene, temveč tudi za prosti čas in kreativno zabavo.

Projekt #ASTTNP zasleduje dva sklopa ciljev, ki se dopolnjujeta. Prvi sklop se nanaša na zmanjševanje uporabe interneta in preusmeritev mladih v analogne interesne dejavnosti ter delavnice v DIC-u, drugi pa zajema proaktivno kreativno uporabnost interneta in njegovih družabnih ter drugih orodij, s poudarkom na razvijanju znanj in veščin za kreativno in odgovorno uporabo IKT. Opredeljujeta ga dve različni obliki udejstvovanja: raziskovanje medija skozi različne umetniške forme in nove prakse ter orodja, ki jih ta medij omogoča ter elektronska oblika obveščanja dijakov o drugih analognih dogajanjih in dejavnostih v domu ter možnostih njihovega fizičnega sodelovanja in udejstvovanja pri teh. Vrednost, uporabnost in tehtnost projekta, ki ga izvajajo od leta 2017, se je v polni meri pokazal in dokazal z nastopom pandemije v začetku leta 2020, ko se je večina družbenih dejavnosti z uvedbo karantene prenesla na splet.

Prehod na spletno delo na daljavo za večino dejavnosti, ki pri svojem delu tudi drugače uporabljajo digitalna in spletna orodja, ni predstavljal večjih težav. Pristna izkušnja virtualne povezanosti in odziv dijakov sta nakazala smiselnost širjenja in potrebo deljenja ter povezanosti z drugimi. To je botrovalo ideji ustanovitvi spletne televizije Kreatorij TV, ki je bila zastavljena kot nadaljevanje stalnega tedenskega programa v Kreatoriju. Preko novonastalega medija z izbranimi in premišljenimi vsebinami med drugim vzdržujejo stike, omogoča pa tudi interaktivno participacijo širšemu krogu virtualne skupnosti DIC ter nudi psihološko podporo, ki jo vzajemno delijo znotraj tima in ekipe. S pripravo in realizacijo oddaj, poteka tudi proces učenja, nadgradnja digitalnih znanj in spretnosti, ki bodo tudi po koncu pandemije ostale pomemben del prihodnosti in nove realnosti, ki smo ji priča. V tem smislu bo obstal tudi Kreatorij TV, bržkone kot »hibrid«, kombiniran z analognimi dejavnostmi, ki se bodo povrnile in času primerno prenovile. Nedvomno pa bo ostalo izoblikovano poslanstvo skupine: prizadevanje za aktivno vključevanje mladih v različne kulturno-umetniške dejavnosti ter polno družbeno participacijo, omogočanje pridobivanja uporabnih znanj in veščin (kompetenc) s področja sodobnih medijskih umetnosti in drugih področij, oblikovanje pozitivnih vrednot in promocijo mladinske kulture.

Vir: KUD Pozitiv, Dijaški dom Ivana Cankarja