Aktivno državljanstvo / Prostovoljstvo

Poziv vsem prostovoljcem!

7. 6. 2019 avtor: Voluntariat

Vasica v Gani Larabanga je znana po svoji mošeji, Larabanga Masjid, ki leži pri Mole narodnem parku. Tam deluje knjižnica, ki jo je vaška skupnost sooblikovala s prostovoljci iz tujine, ter se povezala s šolo in sodeluje v izobraževalnem procesu lokalne mladine in otrok.

Organizacija Ansung education and development in rural Ghana (AEDIRG), ki skrbi za knjižnico, izobraževanje otrok in druge projekte, na redni bazi išče prostovoljce, ki bi jim pomagali pri delu tako z otroki kot v njihovi pisarni.

Tukaj je več informacij o projektu, ki je še vedno aktualen!

Za študente Pedagoške fakultete ali druge je to idealna priložnost za opravljanje dela prakse (saj gre za prostovoljstvo na področju učenja in sorodnem), za kar se je potrebno dogovoriti s profesorjem/ico. Za to lahko dobiš tudi finančno podporo oz. štipendijo Javnega štipendijskega sklada RS.

Za vse podrobnosti v zvezi s projektom se obrni na Katjo: globalno@zavod-voluntariat.si.