Mladinsko delo / Prostovoljstvo

Poziv za (bodoče) mladinske delavce_ke v Novem mestu

20. 3. 2023 avtor: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo ter ob podpori Urada za mladino in Mestne občine Novo mesto vabi na brezplačno usposabljanje za (bodoče) mladinske delavce in delavke v MO Novo mesto. Poziv je odprt tudi za udeležence_ke iz ostalih občin JV Slovenije.

Kdaj in kje

Usposabljanje bo potekalo dvakrat tedensko v popoldanskem času, večinoma ob ponedeljkih in sredah, in sicer od 17. do 20. ure na sedežu DRPD (Novi trg 9, Novo mesto).

Zajema 15 srečanj, ki se bodo zvrstila od aprila do junija 2023, in sicer predvidoma v naslednjih terminih:

– 1. modul: 3.4., 5.4., 12.4., 17.4., 19.4., 24.4., 3.5., 8.5., 10.5., 15.5.,

– 2. modul: 17.5., 22.5., 24.5., 29.5. in 12. 6.

Izobraževanje začenjamo s prvim predavanjem v ponedeljek, 3. 4. 2023. Vsa navodila za sodelovanje boste po e-pošti prejeli pred začetkom izobraževanja.

Organizatorji

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo

Namen usposabljanja

Zagotoviti bolj kakovostne programe za mlade v MO Novo mesto ter usposobljene mladinske delavce/delavke, ki imajo vse potrebne kompetence za delo z mladimi in po končanem izobraževanju obvladujejo znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) – mladinski delavec/mladinska delavka.

Usposobili bomo 15 mladinskih delavcev/delavk oziroma oseb, ki bodo v svojih organizacijah delale z mladimi.

Utrinek z lanskega usposabljanja v Novem mestu. (Foto: arhiv DRPD)

Program

Progam neformalnega izobraževanja obsega teoretični in praktični del.

Teoretični del

– 1. modul: Delo s skupino in načrtovanje programov

– 2. modul: Aktivno državljanstvo in inkluzija

Predvidenih je 15 predavanj oz. delavnic v dveh modulih. Obravnavali bomo naslednje teme: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti in razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, kako delati v medkulturnem okolju, delo s prostovoljci, strukturiran dialog in aktivno državljanstvo, komuniciranje in javno nastopanje, duševno zdravje mladih, delo z ranljivimi skupinami ipd.

Praktični del

– Priprava mladinskega programa

– Izvedba dveh delavnic v Mladinskem centru DRPD oz. po dogovoru v drugi organizaciji

– Aktivna udeležba na dveh dogodkih (posvetih, mednarodnih izmenjavah, treningih, konferencah ipd.)

Obveznosti

Pogoji za uspešno opravljeno usposabljanje:

– obvezna prisotnost na vsaj 11 (od skupaj 15) delavnicah oz. predavanjih,

– oddan eden mladinski program,

– izvedba dveh delavnic z mladimi,

– sodelovanje na dveh dogodkih.

Utrinek z lanskega usposabljanja v Novem mestu. (Foto: arhiv DRPD)

Prijave

Obvezne prijave na izobraževanje sprejemamo do ponedeljka, 27. 3. 2023. Izpolnite elektronski obrazec TUKAJ.

Izbrane kandidate in kandidatke bomo o izboru obvestili po elektronski pošti do petka, 31. 3. 2023.

Prijavijo se lahko vsi, ki delajo ali želijo delati z mladimi v Mestni občini Novo mesto. Če bo prijavljenih več kot 15 oseb, bomo kandidate izbrali glede na njihovo dozdajšnje delo in izkušnje, prednost pa bodo imeli kandidati_ke, ki delo z mladimi opravljajo organizirano v okviru nevladne organizacije ali javnega zavoda.

Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Več kot “le” znanje

Za konec še nekaj besed Mirjam, udeleženke minulega usposabljanja: »Na usposabljanju sem pridobila veliko novega znanja, veščin in kompetenc. Tako sem se naučila, kako deluje skupina in kako je treba ravnati s skupino v posameznih fazah razvoja skupine. Izvedela sem tudi, kako poteka prijava na javni razpis, kaj vse lahko prijavimo in delamo na programu Erasmus+. Naučila sem se tudi metod dela s skupino, kako komunicirati s skupino in reševati morebitne konflikte v skupini. Usposabljanje me je opremilo z ogromno novega znanja, tako za pripravo projektov za mladino kot tudi za delo s samo skupino. Usposabljanje ti ne prinese le novega znanja in te opremi s kompetencami za nadaljnje delo z mladimi, temveč tudi obogati krog novih ljudi, s katerimi sodeluješ.«

Več informacij

Maja Žunič Fabjančič 
031/358 143
drpdnm@gmail.com

Izobraževanje poteka ob podpori Urada za mladino in Mestne občine Novo mesto.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto