Izobraževanje / Zaposlovanje

Poziv za mentorje v projektu PreseNEETi se!

29. 7. 2022 avtor: Mladinski svet Slovenije
Poziv za mentorje v projektu PreseNEETi se!

V Mladinskem svetu Slovenije vas vabijo, da se vključite v  projekt PreseNEETi se kot mentor_ica za opolnomočenje in socialno aktivacijo oseb NEET.  Pridobili boste nove veščine za delo z NEET, dobrodošlo pa bo novo znanje tudi za vaše organizacije, ki se pri svojem delu srečujete z ranljivejšimi skupinami mladih . 

Prijava preko spletnega obrazca

V sklopu projekta PreseNEETi si želijo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) na trg dela in v družbeno okolje. 

Projekt traja od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024. Projektno partnerstvo sestavljamo Ljudska univerza Celje, Mladinski svet Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje ter norveški partner NOSCO/Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation.

Vzpostaviti želijo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočiti do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva, zaposlitve ali iskanja zaposlitve in da se aktivno vključijo v lokalno skupnost. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim želimo nuditi pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stisk. V projekt bomo vključili 30 oseb NEET (med 15 – 29 let) in  vsak izmed vključenih oseb NEET bo imel dva mentorja in sicer:mentor iz vrst mladinskih delavcev na področju oseb NEET za krepitev neformalnih veščin (MSS); mentor iz vrst Zavoda za zaposlovanje za krepitev formalnih veščin.

V program bo vključenih 40 mentorjev, ki bodo predhodno opravili intenzivno usposabljanje (oktober 2022). Mentorstvo predvideva tako poklicno (priprava življenjepisa, priprava poklicnega profila) kot zasebno svetovanje (psihosocialna podpora). Pri tem bo še posebej v ospredju vidik motivacije v skopu zasebnega svetovanja s ciljem krepitve samozavesti in produktivnosti oseb NEET. 

Po usposabljanju se pričakuje, da se bo vseh 30 oseb NEET vključilo na trg delovne sile. Pri tem se pričakujejo naslednji cilji: vsaj 2 osebi NEET pripravita podjetniški načrt; vsaj 8 oseb NEET se vključi v lokalno okolje kot prostovoljce; vsaj 4 osebe NEET se zaposlijo; vsaj 10 oseb NEET se registrira na Zavod za zaposlovanje in postanejo aktivni iskalci zaposlitve.

Za dodatne informacije so vam na voljo na info@mss.si.