Mobilnost mladih / Prostovoljstvo

Poznaš program Erasmus + Mladina in Evropska solidarnostna enota?

15. 11. 2022 avtor: Uredništvo
skupina mladih

Ali veš, da lahko v sklopu mladinske izmenjave preživiš en teden v tujini, spoznaš mlade iz cele Evrope ter pridobiš nove kompetence in znanja z različnih področij? Ali veš, da lahko prostovoljstvo opravljaš tudi v Evropi in to za več mesecev?

To ti omogočata programa programa Erasmus + Mladina in Evropska solidarnostna enota.

Kako s programom Erasmus + Mladina po nova znanja in poznanstva?

V sklopu programa Erasmus + Mladina kot ključni ukrep 1 potekajo mladinske izmenjave. Skupinam mladih od 13. do 30. leta iz najmanj dveh različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo od 5 do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem pridobivajo in razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade, razbijajo predsodke in stereotipe ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.

Mladinske izmenjave v Sloveniji večinoma organizirajo mladinski centri in druge organizacije za mlade. Poišči mladinski center ali organizacijo za mlade v svoji regiji in se pozanimaj o mladinskih izmenjavah, ki so ti na voljo.

Kako s programom Evropska solidarnostna enota opravljati prostovoljstvo v Evropi?

Evropska solidarnostna enota mladim ponuja priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, ki jim omogočajo, da se angažirajo v korist skupnosti ter pridobijo koristne izkušnje in kompetence za osebni, izobraževalni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter s tem izboljšajo svojo zaposljivost.

Program je namenjen mladim med 18. in 30. letom starosti. Ti se lahko na prostovoljstvo v tujini opravijo sami ali v skupini. Neplačano opravljanje prostovoljnega dela za polni delovni čas lahko posamezniki opravljajo v obdobju od 2 do 12 mesecev, skupine od 10 do 40 mladih prostovoljcev iz vsaj dveh držav pa lahko prostovoljsko delo opravljajo od 2 tednov do 2 mesecev.

Svojo prostovoljsko pot začneš tako, da se registriraš na portalu Evropske solidarnostne enote. Registracija na portalu je mogoča od 17. leta starosti naprej, vendar morajo biti udeleženci na datum začetka aktivnosti stari vsaj 18 let. Po registraciji se lahko mladi povežejo z organizacijami iz cele Evrope, ki iščejo prostovoljce.

Program ESE pokrije vaše potne stroške, stroške upravljanja, organizacijsko podporo (prispevek za prehrano, nastanitev, podporo udeležencem; stroški aktivnosti), individualno podporo (žepnino) za prostovoljce, jezikovno podporo, podporo za vključevanje, zavarovanje in izredne stroške.