Zdravje

Prakse odpiranja mladinskih centrov po epidemiji

4. 6. 2020 avtor: Uredništvo

Z začetkom tega meseca je v veljavo stopil preklic epidemije, mladinski centri pa so zaradi sproščanja ukrepov postopoma pričeli s ponovnim zagonom aktivnosti za mlade. Kljub umirjanju razmer po epidemiji pa so v veljavi še vedno nekateri ukrepi, namenjeni preprečevanju širjenja koronavirusa. Ob vračanju mladinskega dela iz virtualnih v fizične prostore se zato porajajo številna vprašanja in izzivi.

Na Mreži MaMa so v času epidemije delili dobre prakse, s katerimi so se mladinski centri inovativno odzvali na izzive digitalnega mladinskega dela, ki je v tem obdobju uspešno dopolnjevalo mladinsko delo v fizični obliki. Tudi tokrat so se odločili povezati mladinske centre in organizacije z medsebojnim deljenjem izkušenj in izmenjavo mnenj podpreti pri izvajanju mladinskega dela v času po epidemiji.

Skupaj zmoremo več, zato Mreža MaMa vabi, da jim v kratkem spletnem vprašalniku tudi vi zaupate, kako ste se soočali z izzivi ponovnega odpiranja mladinskih centrov in zagonom mladinskih aktivnosti ter kakšna so v zvezi s tem vaša priporočila in nasveti

Mladinski center Zagorje ob Savi: “Pri pripravi na ponovni zagon MC-ja so nam največji izziv predstavljali ukrepi za omejevanje širjenja virusa, predvsem v smislu, da upoštevamo priporočila in zagotovimo varnost ter obenem zadev ne zapletamo po nepotrebnem. Ugotavljamo, da se je od planiranja aktivnosti in trenutne izvedbe, že marsikaj spremenilo. Zato bi vsem ostalim priporočali, da dnevno spremljajo novice o sproščanju ukrepov.”

Mladinski center Šmartno ob Paki je svoje izkušnje ob ponovnem odprtju delil tudi na našem portalu: “Pri izvajanju aktivnosti bomo v prvi vrsti poskrbeli za varnost in zdravje vseh navzočih – na srečo imamo veliko zunanjih površin, tako da bo veliko aktivnosti potekalo na prostem, notranje aktivnosti bomo izvajali v večjih prostorih, kjer bosta med udeleženci lahko zagotovljena zadostna razdalja in zračenje, pri nekaterih aktivnostih pa bomo primorani omejiti število udeležencev. Drugim organizatorjem polagamo na srce, naj se priprave aktivnosti in dogodkov lotijo »z glavo« in optimizmom ter dosledno upoštevajo navodila NIJZ.” Več

Javni zavod Mladi zmaji so bili prva organizacija, ki so svoja vrata ponovno odprla. Marko Taljan, pomočnik direktorice Mladih Zmajev pravi, da so v času pred ponovnim odprtjem še v času epidemije oblikovali Navodila za delo v mladinskih centrih. “Pri pisanju smo izhajali iz priporočil NIJZ in iz nasveta naše zdravnice, specialistke medicine dela. Izhodišče je bilo življenskost izvajanja ukrepov in udobnost obiskovalcev in zaposlenih v centru. To smo preverjali v pogovoru z mladimi, izvajalci aktivnosti, drugimi partnerji in sodelavci, ki delajo v centrih. Slednjemu dajemo pomemben poudarek tudi v času po korona epidemiji saj se zavedamo, da je naše doživljanje nove realnosti / okoliščin različno. V navodilih smo izpostavili upoštevanje ključnih ukrepov – razkuževanje, držanje razdalje, higieno rok, kašlja, prostorov, nošnjo zaščitnih mask, zračenje, maksimalno število obiskovalcev. Maksimalno število obiskovalcev posameznega centra smo definirali glede na velikost in funkcionalnost prostora ter prisotnost koordinatorjev.” 

Center za mlade Domžale: “Prebijanje skozi dokumente NIJZ, je ob ponovnem odprtju predstavljal največji izziv. Najti smo morali vsa potrebna priporočila, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi mladinskega dela. Ostalim organizacijam priporočamo, da natančno preučijo NIJZ priporočila, katera se nanašajo na določeno aktivnost, ki jih bodo izvajali, sploh pa kakšne so možnosti samega upoštevanja priporočil v svoji organizaciji. Ohranite  “zdravo kmečko pamet” in ne zbirokratizirajte dela z mladimi.”

Mladinski center Ormož: “Izziv nam je prestavljalo časovno usklajevanje mladinskega programa skozi poletje, zaradi neprestanega spreminjanja ukrepov in omejitev, kar pa seveda vpliva na izvajanje naših aktivnosti. Ostaja pa tudi odprto vprašanje, kako ravnati pravilno, če pride do neupoštevanja priporočil in omejitev, saj želimo, da se mladi v našem centru počutijo dobro in sproščeno.”

MC Podlaga SežanaDokler je epidemija še trajala, smo napisali jasna navodila, kako se obnaša v naših prostorih. Po koncu epidemije pa smo se spraševali, kaj od priporočil sploh še drži in kaj potrebno upoštevati, zato nam je ob ponovnem odprtju izziv predstavljalo razreševanje nejasnosti navodil ter pa ponovno privabljanje naših gostov.” Tudi v Centru mladih Koper se srečujejo z izzivom privabljanja obiskovalcev: “Zaradi omejitev pri izvajanju aktivnosti je smo morali zapreti gostinski del mladinskega centra, ki privablja veliko mladih v CMK. Vsem bi svetovali, da so kljub nejasnim priporočilom in omejitvam vseeno življenjski do uporabnikov.” Enako v Mladinskem centru Nova Gorica: “Začenjamo z odpiranjem družabnega prostora za mlade, pri čemer se soočamo z izzivom ponovnega privabljanja mladih obiskovalcev.”

Mladinska postaja Moste in Mladinski center Dravinjske doline: “Večjih izzivov ni bilo. Ostalim organizacijam pa poleg izvajanja ustaljenih priporočil, kot so razkuževanje, zračenje prostora, razdalja, priporočamo še zdravo pamet!”

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina: “Ob ponovnem odprtju smo začeli izvajati delavnice za mlade, izvajanje preventivnega programa mladinskih delavnic na daljavo, galerijo, kjer nam je največji izziv predstavljalo omejevanje števila udeležencev ter izvajanje dogodkov zunaj prostora mladinskega centra.”

Zbir izzivov in priporočil bomo sproti dopolnjevali v tej novici, zato vabljeni k spremljanju.

Vir in foto: Mladinska mreža MaMa