Zdravje

Prava izbira – prehransko ugodnejša ponudba obrokov

22. 8. 2022 avtor: Uredništvo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po dveh letih izvajanja izpostavlja projekt, s katerim so razvili simbol PRAVA IZBIRA. Ta omogoča gostincem izpostavitev višje kakovosti njihove ponudbe, potrošnikom pa omogoča lažjo prepoznavo in izbiro prehransko ustreznejših obrokov.

Raziskave prehranskih navad odrasle populacije kažejo, da se velik del aktivne populacije in študentov prehranjuje nezdravo, imajo večinoma neredne obroke, ki jih pogosto izpuščajo. Mnogi izbirajo pretežno živila z manj ugodno prehransko sestavo. K temu veliko prispeva način življenja, predvsem pa ponudba obrokov, ki so mnogokrat energijsko prebogati in hranilno revni, z večjo vsebnostjo maščob, sladkorja in soli. To je eden izmed glavnih vzrokov, da ima kar dve tretjini odrasle populacije že prisotne dejavnike tveganja za nastanek bolezni nezdravega življenjskega sloga.

Po podatkih CINDI študije je imelo v Sloveniji v letu 2020 približno 39 % prebivalcev (starih 25 – 74 let) čezmerno telesno maso, 20 % pa je bilo opredeljenih kot debelih, podatki v zadnjem obdobju so še bolj zaskrbljujoči, na kar posebej alarmantno opozarjajo raziskave v »pokoronskem« času. Vse večji delež prebivalcev se prehranjuje izven doma ali si na dom naroča dostavo obrokov.

Po podatkih nacionalne prehranske raziskave SI.Menu kar 65 % odraslih redno malica in kar 20 % odraslih redno kosi na delovni dan zunaj doma. Sem sodijo tudi delovne organizacije, ki svojim zaposlenim nudijo obroke. Najverjetnejši razlogi so spremembe v delovnem času in številne obveznosti ter omejene možnosti priprave lastnih obrokov. Vse bolj razširjena možnost dostave hrane na dom ali delovno mesto pa je tovrstno ponudbo še bolj približala potrošniku. Po podatkih si prehrano v okviru gostinske ponudbe najlažje privoščijo tisti z višjim materialnim položajem in višje izobraženi, študentom pa ob tem pomaga država z možnostjo koriščenja subvencionirane študentske prehrane pri ponudnikih, ki pa zaradi draginje postaja tudi vse težje uresničljiva. Zato postaja kakovost te ponudbe hrane vse pomembnejša.

Simbol prava izbira

Ker je del prizadevanj Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, Dober tek Slovenija, zdravo uživaj & več gibaj, tudi povečati in izboljšati ponudbo kakovostnih, zdravju koristnih obrokov pri ponudnikih v gostinstvu in turizmu, je ministrstvo za zdravje v okviru projekta »Dober tek študent« finančno omogočilo razvoj kriterijev in postopkov za pridobitev simbola PRAVA IZBIRA. Z namenom povečevanja ponudbe zdravju koristnih obrokov sta svoje znanje in izkušnje v projektu strnila NIJZ in Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) in gostincem brezplačno ponudila strokovno podporo.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Vir: NIJZ