Okolje in trajnost

Pravična in zelena prihodnost za vse generacije

12. 8. 2022 avtor: Zavod Nefiks

Mladi si ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgustu, želijo svetle in zelene prihodnosti za vse generacije! Mladi, aktivni v okviru Zavoda Nefiks, opozarjajo, da bi za pravično prihodnost, ki so jo v enaki meri deležne vse generacije, pristojni morali ukrepati takoj in v smeri izvajanja trajnostnih zelenih politik. Poudarjajo pomen medgeneracijske solidarnosti, ki vodi v dostojno preživljanje starosti, priložnosti za razvoj potencialov mladih v smeri “zelenih poklicev”  in kreativnega ustvarjanja ljudi v vseh življenjskih obdobjih.

V času vojnih konfliktov in s tem povezanih varnostnih in okoljskih tveganj na evropskih tleh, mlade skrbijo politike, ki v želji zmanjšanja draginje nepovratno uničujejo naš skupni planet. Kljub resnim okoljskim spremembam, ki že ogrožajo življenje, kakršnega poznamo, mladi pogrešajo resnejša in takojšnja prizadevanja za preprečevanje globalnega segrevanja, ki  predstavlja resno grožnjo dostojnemu življenju vseh generacij. Ključno sporočilo mladih Zavoda Nefiks je: “Na opozorila se odzivamo prepočasi – ukrepajmo takoj!”.

Mladi pozdravljajo razprave o trajnostnem delovanju v Sloveniji, ki so jih ponovno vzbudili grozoviti požari na Krasu, pri čemer pa se zdi, da globalno zaostrene razmere ne dopuščajo resnejših ukrepov. Klimatologi nas že vsaj 40 let opozarjajo na škodljive posledice globalnega segrevanja, ki povzročajo naravne nesreče, izumrtja vrst, požare, poplave, širjenje puščav in manj primerno okolje za življenje.

Tadej Kobal, 21 letni študent iz Ajdovščine si želi, da bi bili “požari na Krasu opomnik, da moramo trajnostno razmišljati prav vsi – ne samo država in podjetja ali nevladne organizacije, temveč tudi vsi posamezni člani družbe, ki s svojimi vsakdanjimi dejanji deloma vplivamo na celoten svet.”

“Veliko mladih je prostovoljno vključenih v različne civilne iniciative, ki se brez pomišljanja odzoveju klicu na pomoč! A pripravljenost mladih prostovoljcev ne sme postati trajna rešitev. Zato moramo razmišljati ne le o najbolj donosnih poklicih, ampak tudi o tistih, ki so vezani na okolje v katerem bivamo, kajti ko bomo pozabili na naravo bomo v zelo velikih težavah,” pravi 28 letni Peter Knific, mlad prostovoljni gasilec, ki se je v preteklih tednih odzval pri gašenju požarov na Krasu.

Veliko truda in poslušanja različnih strok bo potrebnega, da bomo lahko v prihodnosti ohranili primerljiv življenjski standard, kot ga imamo danes. A z veliko politične volje, ki vključuje razvoj “zelenih poklicev” je to morda še mogoče. Mladi iz Zavoda Nefiks pa pozivajo vse pristojne: Ukrepajte takoj, vsak dan in pravično za vse generacije!