Mladinski sektor

Praznična poslanica Urada Republike Slovenije za mladino

20. 12. 2023 avtor: Uredništvo
praznični okras

Konec leta 2023 za urad za mladino ne predstavlja tudi konca nekega delovnega obdobja, ampak zgolj priložnost, da se ob iztekajočem koledarskem letu kot mnogi ozremo nazaj in pogledamo naprej, četudi je letni delovni načrt v polnem izvajanju in v sredi intenzivnih delovnih procesov.

Evropska agenda o mladinskem delu je tudi pri nas pristala na plodna tla, tako da so doseganje priznavanja in prepoznavnosti mladinskega dela in dvig kvalitete slednjega naši osnovni cilji, ki jih v sodelovanju z mladinskim sektorjem in mladinskimi organizacijami širom po Sloveniji in v zamejstvu dosegamo na mnoge načine.

Ob tej priložnosti se vsem zahvaljujemo za podporo v tem procesu, tako mladinskim delavcem in mladim, ki neutrudno vztrajate in si prizadevate uresničevati skupno agendo, kakor tudi vsem odločevalcem na državni in lokalni ravni, ki s sofinanciranjem omogočate in soustvarjate doseganje zastavljenih ciljev.

Na uradu bomo to pot tudi v prihajajočem letu nadaljevali, nadgrajevali in sooblikovali, tudi na medsektorskem sodelovanju.

Naj bo tudi leto 2024 polno novih izzivov, ki nas bodo v tem procesu delali še močnejše in uspešnejše!

Vsem vam želimo miren zaključek 2023 in naj bo novo leto za vse polno novih navdihov.

Zaposleni na Uradu RS za mladino

Vir: Urad RS za mladino