Mladinsko delo

Pred MC Skupaj v skupnosti je v maju ponovno potekal Kolaž mladosti

10. 6. 2024 avtor: Zavod MISSS

Za nami je še en uspešen dogodek, ki je postal že prava tradicija. Vsako leto v maju poteka skupnostni dogodek Kolaž mladosti, ki je letos potekal že osmo leto zapored. Na Zavodu MISSS smo skupaj z mladinskimi delavci, mladinskimi voditelji, obiskovalci, prostovoljci in sodelujočimi organizacijami pričarali odlično vzdušje. Skupaj smo tako pripomogli k večji prepoznavnosti mladinskega centra in mladinskega dela, pomembnosti mladinskih delavcev in vpliva na mlade v lokalnem okolju.

Začelo se je …

Leta 2016 smo 25. maja praznovali odprtje dnevnega centra za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti. Dogodek je takrat potekal v okviru Tedna mladih v Ljubljani med 25. 5. in 2. 6.2016.

Tako vsako leto v maju organiziramo skupnostni dogodek Kolaž mladosti, s katerim združujemo mlade, mladinske delavce in delavke, prostovoljce, zaposlene, stanovalce okoliških blokov, organizacije v bližnji in širši okolici, starše in druge na prijeten in zabaven način, ob raznolikih aktivnostih, v sproščenem vzdušju.

Vse to in tudi delovanje centra Skupaj v skupnosti je mogoče zaradi podpore Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Ljubljana, Urada za mladino, naših prostovoljcev, mladih, ki nas obiskujejo in s katerimi soustvarjamo, organizacij, s katerimi sodelujemo in drugih podpornikov in donatorjev.

Namen dogodka Kolaž mladosti je:

Na letošnjem Kolažu mladosti…

Na letošnjem dogodku smo obiskovalcem ponudili različne aktivnosti: frizersko delavnico FrizeRaj (v sodelovanju s Srednjo frizersko šolo Ljubljana), Ustvarjalnico (v sodelovanju z DCA Kunaverjeva), delavnico Kaj me osreči? (v sodelovanju z L’MIT), športno Lacrosse delavnico (v sodelovanju z Lacrosse klubom Ljubljana), delavnice Svet zapestnic, Grafitko, Temperart in Sluz kotiček, ki so jih pripravili mladinski voditelji našega centra, predstavitev MISSS-ovega programa POMP s POMP up the jam (v sodelovanju z udeleženkami tečaja slovenskega jezika in medkulturnega povezovanja), kulturni program z nastopi naših mladih, stojnico s predstavitvijo Knjižnice reči Dravlje, informativno stojnico, stojnico s prigrizki in pijačo in stojnico z nagradami.

S takšnimi dogodki ne povezujemo le mladih med seboj in z nami ampak tudi z drugimi organizacijami (mladinskimi in drugimi). Prav tako pa se s takšnimi dogodki med seboj mrežimo tudi organizacije, ki vsaka na svoj način, še bolj pa skupaj, nudimo pomoč, podporo, varno in prijetno okolje za preživljanje časa mladim v naši ožji in širši okolici.

Na podlagi analize in refleksije podatkov poročila se je našega dogodka udeležilo 53 mladih, ki obiskujejo naš mladinski center. Cilj skupnostnega dogodka je v lokalnem okolju ponuditi dogodek, ki je soustvarjen skupaj z mladimi in za mlade. Obiskalo nas je 34 deklet in 19 fantov, starih od 10 do 29 let (64 % deklet in 36 % fantov).

Tudi drugače mladinski center obiskuje več deklet kot fantov (60 % deklet in 40 % fantov). Glede na starostno strukturo nas je obiskalo največ mladih med 10 in 14 let (38 %), sledili so mladi med 13 in 15 let (24 %), mladi med 20 in 25 let (16 %) ,mladi med 16 in 19 let (14 %) in mladi do 35 let (8 %) Dogodek je poleg 53 mladih iz naše ciljne skupine obiskalo še približno 60 ljudi (otrok, staršev, okoliških stanovalcev).

Rezultati Logbook

Rezultati Logbook

Rezultati Logbook

Projektna skupina

V projektni skupini (drugače je sodelovalo več mladih) so sodelovala 3 dekleta in 1 fant. Sodelovali so v vseh fazah projekta, od ideje do evalvacije. Njihovo delo je obsegalo: oblikovanje ideje, načrtovanje poteka dogodka z vsemi spremljevalnimi nalogami in aktivnostmi (donacije, medijska prisotnost, oblikovanje širše delovne skupine, vključevanje zunanjih izvajalcev, vključevanje obiskovalcev, informiranje lokalne okolice …), priprava na izvedbo, izvedba aktivnosti ter evalvacija dogodka (ustna ter Logbookov KEKS-vprašalnik)

Na podlagi podatkov iz poročila iz digitalnega orodja za beleženje mladinskega dela Logbook je projektna skupina izvedla 7 aktivnosti, v sam projekt pa so mladinski voditeljico vložile skoraj 17,5 ur. Fasilitiranih je bilo 100 % ur aktivnosti, kar pomeni, da so aktivno sodelovali in bili vključeni v vse faze projekta. Namen projektne skupine je bil, da sam projekt od ideje do evalvacije vodijo mladinski voditelji iz naše ciljne skupine, kar nam je tudi uspelo, saj so stari med 20 in 22 let.

Rezultati Logbook

Rezultati Logbook

Rezultati Logbook

Na podlagi rezultatov evalvacijskega vprašalnika je kazalnik stopnje participacije 90 %, saj so mladinski voditeljici sodelovali pri oblikovanju ideje, načrtovanju projekta, pridobivanju donacijskih sredstev za projekt, pri pripravah, pri izvajanju aktivnosti projekta ter evalvaciji projekta. Njihova izkušnja sodelovanja je bila zelo dobra (92 %), saj so vsi odgovorili, da je bilo vzdušje v skupini dobro, da so prispevali svoje ideje, bili upoštevani in slišani tako v skupini kot iz strani zaposlenih.

Vsi so odgovorili, da so se s sodelovanjem v skupini naučili nekaj novega, tako so vse razvili nove oziroma krepili že pridobljene kompetence. Vsi so postali boljši pri prevzemanju odgovornosti, sodelovanju in pri načrtovanju in organiziranosti (100 %), 80 % mladinskih voditeljev pa je postalo boljših  na področju ustvarjalnosti in razvijanja novih idej. Petina mladih je postala boljših pri podpori in pomoči drugim, koncentraciji in kritičnem mišljenju. Zaradi sodelovanja v skupini jih je 60 % postalo bolj samozavestnih, so bolj pozorni nase in na svoje vedenje in so bolj pozitivno naravnani, 40 % se jih bolje počuti, petina pa si zdaj upa stvari, ki si jih prej ni in se bolj zanima za dogajanje v družbi.

Ob evalvaciji, ki smo jo izvedli po dogodku, so mladinski voditelji povedali:

Ema: Kolaž mladosti mladim predstavlja zabavno druženje, da gredo lahko ven, da se povezujejo in skupaj obiskujejo različne aktivnosti, nekaj novega oz. drugačnega dogajanja izvem mladinskega centra.

Gaia: Kolaž mladosti je za uporabnike nekaj drugačnega, da se ne dogaja vse samo v dnevnem centru, spoznavanje novih ljudi.

Ana: Na takšnih dogodkih mladi spoznavajo nove ljudi,  širijo socialno mrežo, ker niso tako »pogrupirani« kot pri aktivnostih in druženju v samem centru.

Marko: Kolaž mladosti je definitivno zabava in veselje, da se nekaj dogaja.

Mladinski voditelji so povedali, kaj so se sami o sebi naučili:

Ema: Da sem sposobna organizirati in izvesti delavnice, da znam dobro sodelovati z drugimi in da je dobra razdelitev dela ključna.

Ana: Kako voditi skupino in delavnico, kako se pripraviti na izvedbo delavnice.

Gaia: Da je pomembna dobra organizacija in poglobljeno povezovanje z uporabniki.

Marko: Da me veseli delo z otroki, da se počutim dobro, ko sodelujem v timu in pri organizaciji dogodkov.

Do prihodnjič …

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim organizacijam: Srednji frizerski šoli Ljubljana, DCA Kunaverjeva, L’MIT-u, Lacrosse klubu Ljubljana in donatorjem, prostovoljcem, mladinskim delavcem in mladinskem voditeljem, mladim, vsem obiskovalcem ter našim podpornikom na MDDSZ in MOL.

Se vidimo prihodnje leto na že 9. Kolažu mladosti. Vabljeni v naš mladinski center, zato spremljajte našo FB stran.