Mladinski sektor

Predstavitev Evropske agende za mladinsko delo

17. 5. 2023 avtor: Uredništvo

V sredo, 17. maja 2023, je v organizaciji Urada RS za mladino in Movit, Nacionalne agencije programov Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, potekala spletna predstavitev Evropske agende za mladinsko delo v Sloveniji, ki se je je udeležilo več kot 50 predstavnikov organizacij v mladinskem sektorju.

Srečanje se je osredotočilo na podrobno predstavitev Evropske agende za mladinsko delo, Bonskega procesa in akcijskih načrtov za njuno izvajanje v Sloveniji, s ciljem vključevanja mladinskih in organizacij za mlade v izvajanje Strateškega načrta za Slovenijo.

“Verjamem, da lahko s skupnimi močmi naredimo več za dvig kvalitete, prepoznavnosti in priznavanja mladinskega dela v Sloveniji”, je zbrane nagovorila mag. Tina Kosi, vršilka dolžnosti direktorice Urada RS za mladino in jih pozvala k aktivni udeležbi pri izvajanju strateškega načrta in povezovanje med deležniki.

Evropska agenda za mladinsko delo je strateški dokument, ki je bil na evropski ravni sprejet kot odziv na izzive, s katerimi se soočajo mladi v EU in Sloveniji, kot so prekarnost, diskriminacija, nizka raven aktivnega državljanstva, posledice, ki jih pustila pandemija Covid-19 in nenazadnje tudi vojna v Ukrajini. Proces njene implementacije, poimenovan Bonski proces, obravnava 8 tematskih področij, in sicer:

Podrobneje je tematska področja Bonskega procesa predstavila Alicia Holzschuh, JUGEND für Europa, ki je zbrane pozvala naj se še naprej informirajo o Bonskem procesu, se povezujejo z ostalimi deležniki na nacionalni in mednarodni ravni ter s svojimi aktivnostmi sodelujejo v nacionalnem procesu implementacije strategije.

Strateški načrt za izvajanje Evropske agende mladinskega dela v Sloveniji

Slovenija se v Strategiji za izvajanje Evropske agende mladinskega dela osredotoča na dve področji, in sicer:

  1. Spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu
  2. Prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela

Krovnima ciljema je državna strokovna delovna skupina določila podrobne strateške cilje in akcijski načrt izvajanja aktivnosti v letu 2023, ki ga je zbranim predstavil Aleš Susman iz Urada za mladino. Vizija strategije je, da ima mladinsko delo v Sloveniji določene standarde s katerimi dokazujemo učinke mladinskega dela, ki je poznano in prepoznano v širši javnosti.

Bistveno je, da vsi deležniki delujemo skupaj, z roko v roki. Vabim vas, da sodelujete pri posameznih aktivnostih, pri skupnih aktivnostih, da bomo skupaj prišli do kakovostnega, priznanega in prepoznanega mladinskega dela.

Aleš Susman, Urad RS za mladino

Priložnost za sodelovanje so imeli tudi prisotni predstavniki organizacij v mladinskem sektorju, ki so podali svoje predloge in komentarje za sodelovanje pri implementacije agende. Za konec je mag. Kosi zbrane še enkrat povabila, da svoje predloge za sodelovanje in izvajanje načrta naslovijo na Urad RS za mladino prek elektronske pošte na naslov ales.susman@gov.si s pripisom “Za bonski proces”.

Celotno predstavitev Evropske agende za mladinsko delo in strateškega ter akcijskega načrta za njeno izvajanje v Sloveniji si lahko ogledate v spodnjem posnetku.