EU zadeve

Predstavitev Strategije EU za mlade 2019-2027

28. 7. 2020 avtor: Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih

V mesecu juniju je v Ljubljani  v organizaciji Nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit, potekala predstavitev Strategije Evropske unije za mlade 2019-2027. Predstavitve so se udeležili različni akterji v mladinskem sektorju, od mladinskih delavcev, vodij mladinskih centrov, odločevalcev na lokalnih in nacionalnih ravneh in tudi zainteresirani mladi.

Na dogodku je bila predstavljena aktualna strategija in njeni splošni cilji, vodilna načela in opredeljena tri osrednja področja mladinskega sektorja: angažiranje, povezovanje in opolnomočenje. Temeljni namen nove strategije je, da v največji možni meri izkoristi potencial evropske mladinske politike v dobrobit mladih, njeni ključni cilji pa so spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju, podpora družbeni in državljanski angažiranosti mladih ter prizadevanje, da imajo vsi mladi zagotovljene potrebne vire za sodelovanje v družbi.

V.d. direktorice Urada RS za mladinomag. Dolores Kores je v uvodnem nagovoru poudarila, da »so vsi cilji Strategije EU za mlade pomembni in da bomo po izvedeni raziskavi Mladina 2020 tudi v okviru novega nacionalnega programa zasledovali cilje strategije in v okviru predsedovanja, še posebej 9. cilj, to je participacija in državljanski prostori.«

Poseben poudarek je bil namenjen 11 ciljem mladih, ki so umeščeni v Strategijo kot rezultat mladinskega dialoga EU. Ker smo na začetku izvajanja strategije, je bila predstavitev tudi spodbuda za seznanitev in navezovanje nanjo pri strateškem načrtovanju aktivnosti organizacij v mladinskem sektorju. Dogodek je bil zato namenjen tudi raziskovanju, kako se strategija umešča v mladinski sektor v Sloveniji, kakšni so možni projekti mladinskega dialoga, kako se strategijo izvaja na nacionalni ravni in kako bo umeščena v predsedovanje Slovenije Svetu EU.

Udeleženke_ci so se seznanili s trenutnimi nacionalnimi in evropskimi procesi, ki se tičejo strategije, skozi pogovor z dvema gostoma – direktorjem NA Movit in predsednico Mladinskega sveta Slovenije.

Predsednica Mladinskega sveta Slovenije, Anja Fortuna, je izpostavila, da bo »v času predsedovanja tria Slovenija/Portugalska/Nemčija osrednja tema participacija, slovensko predsedovanje pa se bo še posebej osredotočalo na temo prostor in participacija za vse, ki bo obravnavana iz različnih vidikov odpiranja prostorov za participacijo mladih.«

Direktor Movita, Uroš Skrinar, je poudaril, da bo prihodnje obdobje zaznamoval predvsem zagon novih programov Evropska solidarnostna enota in Erasmus+: Mladi v akciji v prihajajočem sedemletnem obdobju.

Velik odziv udeležencev je dokazal, da je tema za mladinski sektor še kako aktualna. Zaključimo lahko, da obstaja potreba po dogodkih, ki naslavljajo mladinsko tematiko z vidika vključevanja v odločevalske dokumente, smernice, strategije in zakonodajo, morda v okviru specifičnih podtem in ciljev, tokrat zaobjetih v splošno predstavitev strategije.

Celotno poročilo z dogodka je na voljo tukaj. Kako bo evropska mladinska politika izgledala naslednjih nekaj let, pa si lahko prebereš v aktualni Strategiji EU za mlade tukaj.

Vir: Movit