Vključenost

Predstavitev za albanske ženske

23. 3. 2021 avtor: Mladinski center Dravinjske doline

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) se je ponovno družil z udeleženkami projekta Socialna aktivacija albanskih žensk, ki ga izvaja Ljudska univerza Celje. Srečanja, ki je potekalo v živo preko spleta, so se udeležile skupine žensk, ki so v projekt vključene v Slovenskih Konjicah, Celju in Velenju.

Projekt poleg učenja jezika in spoznavanja slovenske kulture zajema tudi spoznavanje inštitucij v lokalnem okolju, saj je namen vključene čim bolj opolnomočiti in osamosvojiti v njihovem vsakdanjem življenju.

Svoje aktivnosti so predstavile tri organizacije: MCDD, Društvo Novus iz Velenja in Javni zavod Socio iz Celja. MCDD in JZ Socio sta predstavila aktivnosti projekta Socio – večgeneracijski center. Društvo Novus pa je predstavilo svoj program DiSpot in aktivnosti Centra za družine Harmonija.

Udeleženke so se preizkusile tudi v vaji za urjenje spomina, ki jo je izvedla Nina Kovačič, strokovna sodelavka projekta Socio VGC. Srečanje je moderirala Karmen Kukovič, strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus.

Vir: Mladinski center Dravinjske doline