Kultura

Prenova prostorov v MC Podlaga

5. 1. 2022 avtor: Mladinski center Podlaga Sežana
Prenova prostorov v MC Podlaga

V sežanskem MC Podlaga so v sodelovanju s tremi mladimi in ustvarjalnimi Sežančankami izvedli prenovo računalnice. Ta je v zadnjih letih izgubila svoj prvotni namen, saj mladi računalnikov skorajda niso več uporabljali, v prostoru pa so se še vedno radi zadrževali in družili.

K sodelovanju so povabili kreativno mlado moč – kdo bi namreč bolje vedel, kaj je mladim uporabnikom všeč, kot pa oni sami. In tako se je začelo sodelovanje s tremi mladimi in ustvarjalnimi Sežančankami. Novo podobo prostora so tako ustvarile grafični oblikovalki Jovana Dukić in Maša Pušnik, ter krajinska arhitektka Petra Grmek. Petra je kot krajinska arhitektka prevzemala bolj tehničen del (predvsem prostorskega dela) načrtovanja, Jovana in Maša pa sta kot grafični oblikovalki razmišljali predvsem o barvah in ploskvah, kar se tudi odraža v poudarjeno grafični ideji ureditve prostora.
 
Jovana, Maša in Petra o kreativnem procesu prenove»Z MC Podlaga smo kot obiskovalke in prostovoljke sodelovale že v preteklosti – gre torej za okolje, kjer se vsaka od nas počuti vsaj malo doma, zato smo se vabilu seveda z veseljem odzvale. Gre namreč za prostor, ki ga poznamo od mladih let, s projektom pa smo se vrnile vanj in vanj nekaj vrnile. Poleg tega »vračanja« okolju s (so)ustvarjanjem prostora za mlade, nas je projekt pritegnil tudi s kreativnega vidika, saj je po eni strani predstavljal svojevrsten izziv soočanja raznovrstnih potreb uporabnikov in omejitev prostora, hkrati pa nam je puščal proste roke pri našem kreativnem izrazu in preizkušanju idej.« 

»Med izvajanjem projekta (ali pa ravno zaradi njega) smo se spraševale o prostorih in potrebah mladih v Sežani. Zavedamo se, da je sicer v trenutni družbeni situaciji, ko je vsak zabubljen v svojem (socialnem) mehurčku, težko sklepati o stanju in potrebah mladih, vendar menimo, da lahko z ustreznimi prostori mlade spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju in prepletanju idej – bodisi s prostori za umetniško (glasbeno, likovno in drugo) izražanje, bodisi s prostori za sodelovanje (coworking), navsezadnje oz. najprej pa sploh s prostori, kjer se mladi lahko neobremenjeno družijo in delijo svoje ideje. Sprva nas je sicer presenetilo, da (sedaj bivša) Podlagina računalnica v času pametnih telefonov ne služi več svojemu namenu, po kratkem razmisleku (brez pametnega telefona) pa nam je postalo jasno. Upamo, da smo s svojo zavzetostjo, idejami in delom ustvarile prostor, ki odgovarja trenutnim potrebam, in da bodo v njem vznikale nove zamisli in uvidi mladih.«