Info točka

Prenovljen osrednji portal za mlade – Mlad.si

15. 9. 2022 avtor: Uredništvo
Prenovljen portal mlad.si

Z današnjim dnem je uradno delujoč za javnost prenovljen portal mlad.si, ki ga je Urad RS za mladino ustanovil leta 2011 na pobudo organizacij iz mladinskega sektorja. Že več kot 10 let povezuje mlade v Sloveniji z mladinskim sektorjem in odločevalci in je tudi edini portal za mlade, ki se je obdržal skozi vsa ta leta. V evropskem letu mladih bomo z njegovo prenovo poskrbeli, da bo dosegel še več mladih in jim ponudil priložnosti, da so še bolje informirani in izrazijo svoj glas.

»Pomen kakovostnih informacij, ki so zbrane na enem mestu, je v sodobnem svetu, ki je preplavljen s številnimi informacijami, izjemnega pomena. Zato je portal mlad.si dragocen, saj na enem mestu ponuja relevantne informacije za mlade, ki jih vabim, da postanejo redni uporabniki in soustvarjalci tega njim namenjenega portala.«

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič

Prenovljen portal Mlad.si s sloganom Križišče mladosti prinaša kar nekaj novosti tako iz vsebinskega kot tudi tehničnega vidika. Mladi bodo imeli priložnost ustvarjanja novih zgodb in vsebin za svoje sovrstnike in tako sami soustvarjali portal. Vsebinsko posodobljena je tudi rubrika Informiraj se, v kateri so predstavljene vse vladne vsebine in projekti za mlade s povezavami na najrazličnejše uporabne informacije. Na enem mestu so tako zbrane vse relevantne informacije za mlade iz vladnega in nevladnega sektorja.

S poudarkom na širjenju glasov mladih in njihovih vizij za Slovenijo in Evropo prihodnosti, kar je tudi eden izmed ciljev evropskega leta mladih, se bo portalu pridružilo šest mladih dopisnikov. Ti bodo pokrivali vsak po dve Slovenski regiji in iz svojih lokalnih okolij poročali o dogajanju za mlade o različnih tematikah.

Naslednja novost so podcasti, ki jih bo uredništvo, ki ga vodi Mreža MaMa, na mesečni ravni izvajalo s strokovnjaki z različnih področjih za mlade. Zaznavamo, da mlade najbolj zanima, kako se udejstvovati v družbi in kako pridobiti dodatna znanja v mladinskem sektorju, kje se kulturno udejstvovati in družiti s sovrstniki, kako predvsem poskrbeti za svoje osebno in duševno zdravje, vse več pa se zanimajo za zeleno in trajnostno delovanje. Vse te odgovore bomo ponudili mladim skozi podcaste in druge avtorske novice.

Mladinski sektor Slovenije je prostor mnogoterih priložnosti, novosti, dogodkov ter nenehnega prepletanja in razvoja. Portal na enem mestu in prvič do sedaj združuje tudi vse organizacije za mlade v Sloveniji, ki mladim ponujajo možnosti za pridružitev v njihovem lokalnem ali pa tudi v nacionalnem okolju. Kot Križišče mladosti bo povezoval, informiral in zabaval vse mlade in tiste, ki delajo z mladimi in jim je mar za njihovo prihodnost.

»Prenova portala mlad.si je eden izmed najpomembnejših projektov Urada za mladino v okviru evropskega leta mladih. Ob koncu del in odprtju za javnost čestitam vsem ustvarjalcem projekta, vse mlade in mladinske organizacije pa vabim, da se pridružijo kot uporabniki pa tudi kot sodelavci portala, ki ga ustvarjajo mladi za mlade. Prepričana sem, da bo pomagal zapolniti svet radovedne mladine in jim pokazal pot do koristnih informacij za njihovo življenje.«

v.d. direktorice Urada za mladino mag. Tina Kosi.