Zaposlovanje

PreseNEETi se

27. 7. 2022 avtor: Mladinski svet Slovenije

Na Mladinskem svetu Slovenije so pričeli z izvajanjem projekta PreseNEETi se, s katerim želijo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) na trg dela in v družbeno okolje.  Vzpostavili bodo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočili do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva ali zaposlitve in da se bodo aktivno vključili v lokalno skupnost. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim bomo nudili pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stisk. V projekt bodo vključili 30 oseb NEET starih med 15 in 29 let.

Prijaviš se lahko do 15. julija 2022, na mail info@mss.si.

Projekt traja od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024. Projektno partnerstvo sestavljamo Ljudska univerza Celje, Mladinski svet Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje ter norveški partner NOSCO/Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation.