Organizacije za mlade / Vključenost

Preventivni programi Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

1. 12. 2020 avtor: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija – Youth Network No Excuse Slovenia

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že od leta 2006 izvaja različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami skrbijo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremijo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujajo širok spekter delavnic, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike opremijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdravega, odgovornega in aktivnega državljana. Izvajalci, dobro usposobljeni mladi, mladinski voditelji in mladinski delavci, se redno izobražujejo na področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na vsa njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice pokrivajo.

Delavnice so namenjene vsem slovenskim osnovnim in srednjim šolam z namenom uvedbe dodatnih izobraževalnih vsebin za učence. Vse delavnice so za šole brezplačne, saj v Brez izgovora Slovenija stremijo k maksimalni pokritosti potreb slovenskih šol s strani javnih sredstev. Delavnice se razlikujejo glede na vsebino in trajanje, vse pa temeljijo na znanstveno preverjenih podatkih in metodah za neformalno izobraževanje mladih.

V primeru, da bi želeli izvesti posamezne delavnice ali sklop delavnic na vaši šoli, jih prosim kontaktirajte na delavnice@noexcuse.si.

DELAVNICE ZA OSNOVNE ŠOLE:

Projekt O2 za vsakega je mladinsko voden in mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča mlade osnovnošolce o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. Cilj projekta je ozavesti kar največ mladih o tej tematiki in jim tako predati znanje o eni najbolj škodljivih legaliziranih snovi na svetu.

Delavnico uspešno izvajajo že 12 let, razvita pa je bila s strani študentov medicine kot odgovor na veliko število kadilcev in neozaveščenih mladih, med katerimi še danes kroži kar nekaj mitov o kajenju.

Program Spletne face spodbuja pametno in uravnoteženo rabo spleta med mladostniki. Preko delavnice mladostnike ozaveščajo o možnih pasteh sodobne tehnologije, s poudarkom na novo nastalih oblikah zasvojenosti in motnjah, povezanih z uporabo sodobnih tehnologij. Osnovnošolce tako poskušajo opozoriti na znake, po katerih lahko posamezno motnjo oziroma obliko nekemičnih zasvojenosti prepoznamo, ter na vrsto negativnih posledic, ki jih takšna oblika zasvojenosti lahko potegne za sabo.

Namen delavnice je zamakniti začetek pitja alkohola med mladimi. Učenci se na delavnici seznanijo s pojmom zdravja in zdravega življenjskega sloga ter njegove povezave z alkoholom. Spoznajo se s sistemom meric in osnovnimi informacijami o alkoholu (da je to droga, za katero ne obstaja varne meje pitja). Učenci se seznanijo z nameni in delovanjem alkoholne industrije s poudarkom na oglaševanju alkohola, razumejo, kako alkoholna industrija zavaja svoje potrošnike, in si o tem ustvarijo mnenje.

Program Hvala je namenjen zmanjševanju medvrstniškega nasilja in vzpostavljanju varnejšega in prijetnejšega okolja v šolskem prostoru. Preko različnih aktivnosti skuša program vrstniško nasilje denormalizirati ter učence opremiti s spretnostmi, s pomočjo katerih se bodo zmogli postaviti zase in se nasilju zoperstaviti.

Program Martin Krpan se osredotoča na razvijanje socialnih spretnosti mladostnikov, poleg tega pa se dotika tudi preventive zasvojenosti na področju alkohola in tobaka. Preko interaktivnih delavnic mlade opremijo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter nasploh sprejemati zdrave odločitve.

Program #superJAZ je osnovan na preventivnem programu »Happy Being Me«, ki je bil leta 2007 razvit v Avstraliji za mlade med 11 in 14 letom starosti z dokazanimi pozitivnimi učinki za udeležence na področju izboljšanja samopodobe in preprečevanja razvoja motenj hranjenja. Namen programa, ki dokazano zagotavlja pozitivne učinke, je izboljšanje telesne samopodobe in posledično preprečevanje motenj hranjenja pri mladostnicah in mladostnikih.

Delavnica Vrtoglave stave se osredotoči na vse večjo pojavnost igranja na srečo med mladostniki, vključno z osnovnošolci, kjer prednjačijo športne stave. V okviru enkratne intervencije udeležencem predstavijo glavne mite športnih stav in jih ovržejo, hkrati pa razložijo o pomenu ne-igranja na srečo kasneje v življenju in o pasteh, ki jih igranje prinaša.

DELAVNICE ZA SREDNJE ŠOLE:

Delavnica »povežimo pike« je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe v rekreativne namene med mladoletniki v Sloveniji. Z namenom preprečevanja uporabe izdelka, so sestavili delavnico, katere cilji so predstavitev različne vrste uporabe konoplje (industrijske, medicinske in psihoaktivne), njenih učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic povezanih z uporabo substance.

Program na področju preprečevanja motenj hranjenja in izboljšanja telesne samoposobe, ki je namenjen dijakinjam, temelji na programu »The Body Project«, ki so ga leta 2001 razvili in ovrednotili v Ameriki (na univerzah Stanford in Teksas Austin ter na raziskovalnem inštitutu Oregon) na osnovi 16 let raziskovanja faktorjev tveganja za razvoj motenj hranjenja. Najbolj zanesljiva študija je pokazala, da je intervencija preprečila 60% primerov motenj hranjenja v primerjavi s kontrolno skupino v roku 3 let po končanih delavnicah, kar je bistveno boljše kot številni alternativni pristopi.

Z namenom, da preprečijo problematično igranje na srečo, učence ozaveščao o delovanju igralnic (in iger na srečo), kako prepoznati dejavnike tveganja in znake problematičnega igranja na srečo ter kako se izogniti tveganim odločitvam. Program je povzet po učinkovitem mednarodnem programu “Stacked Deck” (dodati link), ki dokazano preprečuje problematično igranje na srečo.

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija