Angažiraj se / EU zadeve

Prevzemimo pobudo!

30. 5. 2019 avtor: Uredništvo

Ste tudi vi med tistimi, ki si želijo, da bi imeli državljani več vpliva na sprejemanje odločitev v EU?

24. septembra bo v Ljubljani potekala delavnica Prevzemite pobudo – kako uspešno sodelovati v Evropski državljanski pobudi, ki bo priložnost za:

Evropska državljanska pobuda je instrument participativne demokracijeki omogoča evropejcem, da povedo svoje mnenje o politikah EU, ki vplivajo na njihovo življenje. Razpravljajo lahko z drugimi državljani EU, ki se zavzemajo za iste cilje, ter predlagajo reforme in zakonodajne spremembe.

Pobudo lahko pripravi 7 državljanov EU iz najmanj 7 različnih držav članic. Ko ima pobuda milijon podpisov podpore, Evropska komisija odloči o morebitnih nadaljnjih ukrepih. Državljani EU se lahko pridružijo skupini, ki začne pobudo, ali podprejo že obstoječo pobudo. Državljansko pobudo je mogoče dati na vseh področjih, kjer je Evropska komisija pristojna, da predlaga zakonodajo, denimo na področju varstva potrošnikov, energije, kmetijstva in prometa.

Na družbenih omrežjih lahko sledite tudi informativni kampanji #EUTakeTheInitiative.

Zakaj je pobuda aktualna za Slovenijo?                                                             

Evropska komisija se je 15. maja odločila, da bo prijavila evropsko državljansko pobudo “Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi”. Organizatorji pozivajo Komisijo, naj sprejme zakonodajo za ohranitev in izboljšanje habitatov za žuželke kot pokazatelje nepoškodovanega okolja.

Uradno vabilo s programom in prijavami bo objavljeno konec poletja.

Več si preberite tukaj.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji