Neformalno izobraževanje / Zaposlovanje

Pridobi IRDO certifikate in se opremi z znanji za zeleni prehod

26. 7. 2022 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti vabi mlade med 18. in 29. letom na usposabljanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter si tako izboljšajo svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj v podjetjih?

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Leta 2011 je Evropska komisija sprejela obnovljeno strategijo na področju družbene odgovornosti podjetij, ki jo je marca 2019 še nadgradila z novimi delovnimi aktivnostmi. Ta strategija poudarja pomen večje prepoznavnosti družbene odgovornosti podjetij in širjenja dobrih praks z vključitvijo družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje, usposabljanje in raziskave. Strategija prav tako izboljšuje procese samoregulacije in koregulacije ter razkritje socialnih in okoljskih informacij podjetij. V letu 2021 je na ravni EU v veljavo stopilo veliko direktiv, ki zahtevajo preobrazbo evropskega gospodarstva in uvedbo novih (zelenih) poslovnih modelov, prihajajo pa tudi nove. Spremenjeni načini poslovanja se bodo dotaknili vseh podjetij in drugih organizacij, ne glede na velikost.

Vabijo vas, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne kompetence in certifikat.

Z vpisom boste:
  1. postali uspešen_a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
  2. prejeli elektronski ABC priročnik o trajnostnem razvoju in družbeno odgovornem podjetništvu;
  3. prejeli Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.
Kompetence, ki jih boste pridobili:

Usposabljanje poteka online preko aplikacije Zoom, predvidoma ob ponedeljkih in četrtkih. Možen je izbor ure za virtualna srečanja ali dopoldan (9.00-11.00) ali popoldan (19.00-21.00). Predvideni termini v prihajajočih mesecih:

Mladi med 18. in 29. letom starosti s statusom študenta ali brez zaposlitve imajo brezplačno udeležbo.

Več tukaj.