Mladinsko delo / Prostovoljstvo

Pridruži se CPM prostovoljkam_cem!‌ 

6. 4. 2023 avtor: Društvo Center za pomoč mladim

☀ ‌Te‌ ‌zanima‌ ‌delo‌ ‌z‌ ‌mladimi?‌ ‌

☀ ‌Si‌ ‌star_a‌ ‌med‌ ‌19‌ ‌in‌ ‌30 ‌let? 

☀ ‌Si želiš kdaj pa kdaj izstopiti iz svojih okvirjev?

V‌ ‌tem‌ ‌primeru‌ ‌se‌ ‌pridruži‌ ‌raznoliki in ustvarjalni skupini prostovoljk in prostovoljcev ‌Društva Center za pomoč mladim (Društvo CPM). 

Prostovoljno‌ ‌delo‌ ‌pri‌ ‌njih zajema ‌vodenje‌ ‌delavnic‌, treningov‌ ‌socialnih‌ ‌veščin‌ in projektnega dela ‌za‌ ‌mlade‌ ‌med‌ ‌15.‌ ‌in‌ ‌20.‌ ‌letom‌ ‌starosti.‌ ‌S‌ ‌tem jim omogočajo,‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌v‌ ‌varnem‌ ‌in‌ ‌neobsojajočem‌ ‌okolju‌ ‌odprto‌ ‌pogovarjajo‌ ‌o‌ ‌njim‌ ‌pomembnih‌ ‌temah,‌ ‌se‌ ‌učijo‌ ‌drug‌ ‌od‌ ‌drugega‌ ‌in‌ ‌ ‌krepijo‌ ‌svoje‌ ‌potenciale‌ ‌za‌ ‌prihodnost. ‌

Ti pa poleg soustvarjanja z mladimi dobiš še svoj prostor v njihovi CPM družinici, znotraj katere te čaka učenje novih stvari, osebnostna rast, mednarodne izmenjave, veliko smeha ter ogromno popite kave in skupnih druženj. 

Če  si‌ ‌želiš ‌še‌ ‌več‌ ‌informacij,‌ ‌te‌ ‌lepo‌ ‌vabijo,‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌jim‌ ‌pridružiš‌ ‌na‌ ‌enem‌ ‌izmed‌ ‌uvodnih‌ ‌srečanj,‌ ‌ki‌ ‌bodo potekala v:

Svojo‌ ‌prijavo‌ ‌lahko‌ ‌oddaš‌ ‌preko‌ ‌‌te‌ ‌povezave‌.‌ ‌Ko to storiš, boš nadaljnja navodila prejel_a preko maila. 

Če‌ ‌na‌ ‌srečanje ‌ne‌ ‌moreš‌ ‌priti,‌ ‌pa‌ ‌bi‌ ‌si‌ ‌vseeno‌ ‌želel_a‌ ‌slišati‌ ‌kaj‌ ‌več,‌ ‌jim‌ ‌piši‌ ‌na‌ ‌‌mojca@cpm-drustvo.si‌‌ ‌.‌ ‌

Veselijo‌ ‌se‌ ‌te‌ ‌spoznati‌. :)‌ ‌