Finance

Prijave za štipendije za deficitarne poklice so odprte

23. 6. 2020 avtor: Uredništvo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za podelitev štipendij za deficitarne poklice. Te so namenjene za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni – to so najbolj iskani poklici. Podelili bodo 1000 štipendij v višini 102,40 eur mesečno. Od 15. junija do vključno 25. septembra 2020 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

S štipendijami za deficitarne poklice želijo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2020/2021 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Pomembne informacije:

Vlogo, razpis in ostale informacije najdete tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije