Mladinsko delo

#Pripravljeninasvet

4. 12. 2020 avtor: MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

Zavod MEPI vse mlade obvešča o njihovem novem projektu #Pripravljeninasvet, s katerim želijo spodbuditi vpetost mladih v mladinske centre. Čeprav trenutna situacija ne omogoča fizičnega stika in obiska mladinskih centrov, pa mladinski centri številne aktivnosti selijo na splet. Ravno v tem času je namreč pomembno, da smo aktivni, se povezujemo in kakovostno preživljamo svoj prosti čas.

S projektom #Pripravljeninasvet želijo na MEPI-ju povečati participacijo mladih v aktivnostih mladinskih centrov. Preko programa MEPI spodbujajo kvaliteto, aktivno preživljanje prostega časa ter prevzemanje odgovornosti za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Udeleženci se seznanijo z MEPI programom, ki predstavlja uravnotežen, netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih in intelektualnih dejavnosti, ki spodbujajo tako osebno rast, kot tudi razvoj samozaupanja, vztrajnosti, prevzemanja odgovornosti in mnogo drugih veščin.

V projektu #Pripravljeninasvet sledijo krepitvi kompetenc mladih, socialnih veščin in rasti participacije mladih v mladinskih centrih. Tesno sodelovanje mentorjev z udeleženci krepi sposobnost samoorganizacije in samoiniciative, s čimer mladim udeležencem pomagajo na njihovi poti do samostojnosti. Pridobljene izkušnje in znanja udeležencem pomagajo tudi na njihovi karierni poti in pri iskanju zaposlitve.

Če se želite pridružiti projektu, ali pa si le želite izvedeti več, jim pišite na mail tanja@mepi.info.

Vir in foto: Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade