Mladinski sektor

Priročnik BE A HERO za mladinske delavce

27. 7. 2022 avtor: Zavod VOZIM
Priročnik BE A HERO za mladinske delavce

Priročnik za mladinske delavce z informacijami o prometni varnosti med mladimi, vožnji pod vplivom alkohola in kako ju povezati s pomočjo mladinskega dialoga.

Priročnik je nastal v okviru Erasmus+ projekta BE A HERO kjer so partnerji iz treh držav podrobneje raziskovali prometno varnost mladih in vožnjo pod vplivom alkohola ter kako ti tematiki približati mladim.

Prometne nesreče so med mladimi v svetu še vedno najpogostejši vzrok za smrtnost. Kljub temu je tema prometne varnosti v mladinskem sektorju slabo zastopana, mladinski delavci pa so za izvajanje preventivnih aktivnosti na področju prometa slabo usposobljeni.

Mladinske organizacije in mladinski delavci namreč prometni varnosti, ki je nedvomno pereča tema sodobnega časa in predstavlja ključen izziv prihodnosti, posvečajo premalo pozornosti. S priročnikov BE A HERO želijo to spremeniti in mladinskih delavcem ponuditi orodje kjer bodo pridobili ključne informacije za boljše poznavanje področja.

Kako to znanje prenesti do mladih, s katero metodo, prepuščajo bogatim izkušnjam mladinskih organizacij in mladinskim delavcem. Podrobneje so se osredotočili na dialog mladih (strukturiran dialog) z lokalnimi odločevalci za izboljšanje prometne varnosti in vožnje pod vplivom alkohola v lokalnih okoljih.

Dialog mladih vidijo kot metodo, ki lahko v lokalnih okoljih poveže ključne deležnike (mlade, lokalne odločevalce, mladinske centre in organizacije, Policijo in druge) k obravnavi tematike prometne varnosti mladih.

Priročnik lahko prenesete tukaj.

Partnerji projekta: