Mladi z manj priložnostmi

Priročnik Podpora mladim z avtizmom v mladinskem delu

3. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Priročnik je rezultat Erasmus+ projekta “Podpora mladim z avtizmom v mladinskem delu” (mobilnost mladinskih delavcev, trening), ki je potekal v letu 2019 v organizaciji Centra za mlade Domžale. Namenjen je mladinskim delavcem in vsem, ki jih zanima področje avtizma in metode dela z mladimi z avtizmom.

Cilj projekta je bil pridobiti znanje in izkušnje pri delu z mladimi z avtizmom, spoznati njihovo specifiko potreb ter na kakšen način prilagoditi že obstoječe metode dela, da bodo v največji možni meri vključevala tudi mlade z avtizmom. Na treningu so bile uporabljene metode neformalnega učenja, s poudarkom na izkustvenem učenju. 

Udeleženci so pripravili in izvedli delavnice za mlade z avtizmom, ki so zbrane v priročniku. Pri pripravi delavnic so imeli v mislih specifike Aspergerjevega sindroma (ovire v socialni interakciji in komunikaciji, težave pri razumevanju socialnega konteksta…), vendar so delavnice primerne za vse skupine. 

Priročnik je na voljo v tiskani obliki, v digitalni pa tukaj. Več informacij o projektu najdete na spletni strani Centra za mlade Domžale.

Vir in foto: Center za mlade Domžale