Zdravje

Priročnik za preventivno delo z mladostniki

20. 9. 2019 avtor: Uredništvo

Na območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje so predstavili razvojne novosti v programu za duševno zdravje mladih To sem jaz, ki je letos praznoval 18 let delovanja. Program je uvrščen v akcijski načrt Nacionalnega programa za duševno zdravje 2018-2028 in je eden od uveljavljenih pristopov dobre prakse, predlagan za postopno sistemsko uvajanje v šolski prostor. Uveljavil se je z delovanjem najstarejše mladinske spletne svetovalnice v Sloveniji tosemjaz.net, ki mladim že od leta 2001 omogoča anonimen dostop do strokovnega nasveta več kot 60 strokovnjakov: zdravnikov različnih specializacij, psihologov, socialnih pedagogov, socialnih delavcev in drugih svetovalcev. Vsi strokovnjaki so prostovoljci iz različnih organizacij. V štirinajstih letih so mladostnikom odgovorili na približno 35.000 vprašanj, povezanih z dilemami in problemi odraščanja. Druga temeljna programska dejavnost pa je preventivno delo v šolah.

Novo pridobitev predstavlja prenovljeni priročnik za načrtno preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem jaz.Celostni model 10 preventivnih delavnic, ki so namenjene krepitvi duševnega zdravja, je po ugotovitvah raziskave Centra za psihodiagnostična sredstva dokazano učinkovit.

»Prvotni koncept krepitve samopodobe mladih je v posodobljenem priročniku postavljen v širši okvir razvijanja socialnih in čustvenih veščin. Te mladostnikom omogočajo zdravo odraščanje,  uspešno prilagajanje na življenjske zahteve in delujejo kot zaščita v kriznih situacijah. So podlaga za spoprijemanje z izzivi odraščanja, boljše odnose z vrstniki in odraslimi, zlasti pa večjo   osebnostno čvrstost. Socialne in čustvene kompetence so nekakšni gradniki zdrave in stabilne samopodobe«, je v Celju na novinarski konferenci ob predstavitvi preventivnega pristopa povedala psihologinja Alenka Tacol, soavtorica prenovljenega priročnika.

Novi priročnik, ki temelji na prenovi izdaje iz leta 2011, bodo jeseni prejele vse osnovne in srednje šole, v prihodnjih mesecih naj bi ga spoznali ravnatelji in šolski svetovalni delavci. Z novim priročnikom želijo spodbuditi vodstva šol in učitelje – razrednike k bolj načrtnemu in poglobljenemu izvajanju celotnega modela 10 preventivnih delavnic za učence enega razreda predvidoma v dobi dveh šolskih let. Obenem želijo spodbuditi pozitivne premike v smeri izboljševanja sistemske skrbi za duševno zdravje v šolskem prostoru.

Priročnik za preventivno delo z mladostniki: Zorenje skozi To sem jaz, je dostopen na tej povezavi.

Vir in foto: NIJZ