Mladinsko delo

Program Erasmus+: Mladi v akciji krepi kompetence mladih

9. 9. 2020 avtor: Uredništvo

V torek, 8. septembra 2020, je v Ljubljani v organizaciji Nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit (NA Movit), potekal dogodek Prestavimo višje: na raziskavah osnovano mladinsko delo. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati raziskav o učinkih programa Erasmus+: Mladi v akciji na mlade, socialno vključevanje in razvoj mladinskega sektorja, ki jih je izvajala vseevropska raziskovalna mreža RAY v letih 2015–2020.

Udeležence sta uvodoma nagovorila Uroš Skrinar, direktor NA Movit in mag. Dolores Kores, v.d. direktorice Urada RS za mladino.

»Javne politike, ki so dolgoročne, se morajo oblikovati na podlagi dokazov, sodelovanje sektorja pa je tu ključno. Na dokazih temelječe mladinske politike so del Strategije EU za mlade 2019-2027, temu trendu pa bomo seveda sledili tudi na nacionalni ravni, zato Urad RS za mladino tovrstne raziskave pozdravlja in podpira. Verjamem, da bomo danes naredili korak naprej, prestavili višje, in rezultate umestili tudi v oblikovanje nacionalnih politik.« je v uvodnem govoru povedala mag. Dolores Kores.

»Vsak prostovoljec, mentor, trener zaznava učinke programa, vidni so tako na ravni posameznikov kot na ravni organizacij. Če dejansko želimo izvedeti, kakšni so učinki programa, potrebujemo sistematični pristop, v nasprotnem primeru lahko govorimo zgolj o mnenjih, zato nacionalna agencija sodeluje v mreži RAY, ki te učinke tudi raziskuje. Vse zaznane učinke in rezultate bomo vzeli v obzir pri načrtovanju programov v prihodnje.« je dejal Uroš Skrinar.

Sledila je predstavitev rezultatov raziskav v treh sklopih: učinki na posameznike, učinki na socialno vključevanje in učinki na razvoj mladinskega sektorja. Ker je bil eden od glavnih namenov dogodka predstavljene rezultate skupaj z udeleženci ovrednotiti z vidika njihove uporabnosti v mladinskem delu, je po vsakem sklopu potekalo delo v skupinah.

Rezultati raziskav kažejo, da imajo mladi dobre izkušnje s projekti v okviru programa, predvsem pa da le-ta ključno vpliva na razvoj osebnostnih lastnosti posameznikov in izboljšanje ključnih kompetenc, kot so osebnostna, družbena in učna kompetenca ter večjezičnost. Krepi tudi karierni razvoj mladih in vpliva na njihove vrednote. Zaradi sodelovanja v programu so denimo mladim bolj pomembne vrednote strpnosti, solidarnosti, osebne svobode in enakosti. Program prav tako vpliva na participacijo in državljanstvo in pri mladih povečuje zanimanje za družbena in okoljska vprašanja

Uspešno prepoznava in vključuje tudi socialno ogrožene skupine in mlade z manj priložnostmi, med leti 2015-2018 je bilo takšnih udeležencev kar 29,2%. Program ima učinke na socialno vključevanje, saj vpliva na sprejemanje kulturne raznolikosti pri udeležencih, hkrati pa prispeva h krepitvi solidarnosti med mladimi.

Poleg posameznikov pa ima Erasmus+: Mladi v akciji velik vpliv tudi na razvoj mladinskega sektorja. Mladinski delavci, ki prepoznavajo potrebo po profesionalizaciji sektorja, vidijo v tovrstnih aktivnostih priložnost za nova znanja in izkušnje na področju svojega dela. Raziskava kaže, da ima program učinke na strokovno znanje, večjo angažiranost in odgovornost v organizaciji, razumevanje kompetenc mladinskega dela ter na nove oblike dela in pristope pri delu z mladimi.

Izsledki raziskave bodo objavljeni kmalu, zato spremljajte spletno stran nacionalne agencije.

Vir in foto: Uredništvo mlad.si