EU zadeve

Program Evropska solidarnostna enota se nadaljuje tudi v novi finančni perspektivi

20. 10. 2020 avtor: Uredništvo

Z letom 2021 se začne nova finančna perspektiva, ki bo trajala do 2027 in v njen je našel mesto tudi dokaj svež program Evropska solidarnostna enota. Za enkrat naj bi osnova programa ostala enaka in večjih sprememb ni pričakovati, so za portal Mlad.si povedali na Zavodu za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT).

»Največji delež bo zavzemalo prostovoljstvo, ostajajo tudi tako zelo popularni solidarnostni projekti, ki v programu zavzemajo posebno mesto ter zaposlitveni steber, kamor spadajo projekti zaposlitev in pripravništev. Slednji sicer v dveh letih izvajanja programa niso dobro zaživeli, smo pa bili v Sloveniji v primerjavi z drugimi državam dokaj uspešni. Kakorkoli, bistvo programa ostaja gradnja bolj vključujoče, solidarnejše in strpnejše družbe. Program ostaja z glavnim fokusom na družbo in skupnost, s poudarkom na solidarnosti,  kar potrebujeta Slovenija in Evropska unija ter širša svetovna družba, verjetno danes bolj kot kdaj koli prej od obstoja EU programov na področju mladine.« je poudarila vodja programa Evropska solidarnostna enota pri MOVIT-u Roberta Čotar Krilić.

Situacija vezana na novi koronavirus COVID-19 je ohromila tudi mednarodni promet. Projekti prostovoljstva pa so tisti, ki jih epidemija in vsi ukrepi niso tako prizadeli kot vse ostale projekte mednarodne oz. čezmejne mobilnosti.  Mladi se za sodelovanje v prostovoljstvu odločajo, ker želijo sodelovati, dodati svoj prispevek tej novi situaciji, želijo ven iz svoje države, se učiti in spoznavati drugo realnost. »Lahko se pohvalimo tudi s številkami in sicer smo od leta 2014 pa vse do danes odobrili okrog 350 projektov prostovoljstva (tudi bivši EVS), v katerih je sodelovalo okrog 1.500 mladih prostovoljcev. V tem času se je tudi povišalo število Slovencev, ki odhajajo na prostovoljstvo v tujino, kar si štejemo kot velik dosežek in še vedno pošiljanje prostovoljcev v tujino postavljamo kot eno pomembnih prioritet pri izvajanju programa.« je še dodala Roberta Čotar Krilić iz MOVIT-a.

V okviru Celjskega mladinskega centra so na razpis Nacionalne agencije MOVIT prijavili solidarnostni projekt »Misija človek«, ki je sestavljen iz 20 solidarnih in dobrodelnih akcij, s katerimi se bodo trudili širiti dobro voljo in človeško toplino.

»Aktivnosti v sklopu projekta bodo zajemale akcije zbiranja materialnih potrebščin za varne hiše, društva, materinske domove in zavetišča. Za lepši dan bomo po mestu Celje delili voščilnice, pripravili delavnice na temo medvrstniškega nasilja in aktivne participacije v Evropski uniji za mlade in še številne druge akcije znotraj projekta. Glede na trenutno epidemiološko sliko, bomo prilagodili aktivnosti tako, da bodo ob tem varni vsi, ki bodo v projektu sodelovali. Letos bomo v povezavi z Gimnazijo Celje – Center in Celjskim mladinskim centrom v projekt vključili več kot 100 prostovoljcev, ki bodo aktivno participirali, ne samo pri pripravi in izvedbi projekta, temveč tudi pri evalvaciji in trajnostnemu doprinosu lokalni skupnosti in širše,« je projekt predstavil Kristjan Veber iz Celjskega mladinskega centra, ki je hkrati poudaril, kako pomemben je ta projekt za mlade: »Mladi v teh kriznih časih potrebujejo projekte, v katere se lahko vključujejo in pri tem pomagajo, saj čutijo, da s tem krepijo kompetence, ki jim bodo doprinesle k aktivnemu zaznavanju družbene problematike in potrebe lokalne skupnosti. Hkrati je to odlična priložnost, da pridobivajo izkušnje in osvajajo delovne koncepte, kako uspešno komunicirati in voditi znotraj širše skupine udeležencev.«

Zavodu Manipura izvajajo Delavnice medkulturnega učenja za mlade, v katere so vključeni prostovoljci Evropske solidarnostne enote. Prostovoljci po svojih zmožnostih pomagajo soustvariti program vsake delavnice in ga narediti čim bolj motivacijsko privlačnega za mlade. Njihova prisotnost izjemno pripomore k temu, da se mladi sprostijo in aktivno sodelujejo. V letošnjem letu so dve delavnici izvedli poleti, nato pa zaradi ponovnega poslabšanja situacije osem delavnic zelo zgoščeno – v dveh dnevih za osem skupin dijakov srednjih šol iz Radovljice. V kolikor bo situacija dopuščala, bodo v novembru in decembru delavnice izvedli še za udeležence programov PUM-O na različnih lokacijah po Sloveniji.

Prostovoljka Zavoda Manipura, Lara Beyer iz Nemčije je projekt, ki ga je zaključila konec junija letos, opisala takole: »Všeč mi je bilo mojih 10 mesecev pri Zavodu Manipura. Še enkrat bi ponovila vse tako kot je bilo, ker je bilo popolno. Sploh ni bilo vedno lahko, ampak moram povedati, da sem zelo veliko pridobila z izzivi s katerimi sem se soočala. Pridobila sem veliko prijateljev in ravno to je prednost projektov Evropske solidarnostne enote, saj spoznaš veliko novih ljudi z različnimi zgodbami. Ko nekaj časa živiš v tujini spoznaš veliko različnih kultur in navad, ki so drugačne od tvojih, a hkrati se večkrat zaveš, da vsi delimo enake vrednote in spoznaš kako smo drugačni, a hkrati vsi enaki. Vesela, sem, da sem se veliko naučila o drugih in o sebi.«

Vir: Mlad.si