Vključenost

Projekt Akademija 2019 družbena odgovornost z mladimi se je zaključil

10. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Projekt Akademija 2019 – Družbena odgovornost z mladimi in za mlade na področju hotelirstva je v obliki usposabljanj in delavnic potekal od 2. septembra do 29. novembra 2019 in povezal Inštitut IRDOKooperativo hotelirjev Maribor, Univerzo v Mariboru in mlade.

Namen projekta je bil mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo na področju hotelirstva ter jih na usposabljanjih povezati s hoteli, v katerih bodo pridobljeni certifikat iz usposabljanj “Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja” lahko tudi uporabili. 

Skupino več kot 20-tih mladih in družbeno odgovornih posameznikov smo med izvajanjem projekta povezali s Kooperativo mariborskih hotelirjev, intenzivneje z naslednjimi tremi hotelirji: Hotel Bau, Hotel Tabor, Guest House Budja, kjer smo tudi izvajali del usposabljanj. Omogočili smo jim izdelavo nalog s področja družbene odgovornosti na povsem praktičnih primerih. Ker se je izkazalo za najprimernejši časovni obseg, smo ponovno pripravili več ur usposabljanja in individualnega dela s kakovostnimi predavatelji in mentorji predvsem iz področja družbene in osebne odgovornosti, trajnostnega razvoja, osebnega in poslovnega načrtovanja, kariernega svetovanja, prepoznavanja lastnih sposobnosti in pridobivanja ustreznih kompetenc za razvoj in kariero, pa tudi hotelirstva in turizma,” je povedala mag. Anita Hrast, vodja projekta. 

Glavni cilji projekta so bili mlade ozavestiti o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju ter jih usposobiti za to področje dela, povezati mlade s potencialnimi delodajalci na področju hotelirstva, usposobiti mlade z manj priložnostmi in jim predstaviti možnosti za delo v hotelirstvu  ter krepiti aktivno participacijo mladih za področje družbene odgovornosti v Mestni občini Maribor.

Po koncu usposabljanj in delavnic je certifikat pridobilo devet maldih in še dve osebi, ki sta vmes že dopolnili 30 let. Polovica se jih je udeležila tudi posebnih skupinskih in individualnih svetovanj v Kariernem centru Univerze v Mariboru.

Organizatorji so izvedli še dve-urno usposabljanje o družbeni in osebni odgovornosti ter trajnostnem razvoju za 26 dijakov 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru.

Nad izraženim zanimanjem in pozitivnim sprejetjem predstavljenega predavanja s strani dijakov smo bili izjemno prijetno presenečeni, zato je naša želja, da s svojim delom nadaljujemo tudi na drugih področjih, kjer je mladim mogoče približati pomen družbeno odgovornega ravnanja danes,” je mnenja dr. Martina Rauter, strokovna sodelavka v projektu in samostojna podjetnica. 

Vir in foto: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti