Okolje in trajnost

Projekt BITI: Skrivnostni vrt in zasajeni sadeži prihodnosti

15. 11. 2022 avtor: KUD Pozitiv

Od leta 2009 v Dijaškem domu Ivana Cankarja v koordinaciji KUD Pozitiv poteka projekt BITI. Namen projekta je ozaveščanje mladih o holistični povezanosti bivanja, o ekologiji, trajnostnem razvoju, klimatskih spremembah, sobivanju, smotrni uporabi sodobnih tehnologij in socialnih orodij kot ključnimi vprašanji njihove prihodnosti. Projekt poteka na več ravneh: kot bivanjska izkušnja znotraj javnega zavoda s 600 dijaki, na lokalni ravni MOL-a, na nacionalni ravni in na mednarodni ravni v obliki mladinskih izmenjav.

Orodja in metode dela, ki se uporabljajo, so tesno povezani s sodobnimi digitalnimi orodji ter multimedijskimi umetniškimi praksami, organizacijo dogodkov ter s konkretnimi akcijami na temo permakulture ipd. Delo temelji na neformalnem, izkustvenem, vrstniškem in medgeneracijskem učenju. V minulih letih je bilo z namenom ozaveščanja realiziranih vrsta video, gledaliških in plesnih produkcij mednarodnih izmenjav ter art-ktivističnih dogodkov in intervencij. Več informacij o izvedenih aktivnostih je na voljo tukaj.

V zadnjem obdobju je posebna pozornost posvečena praktičnemu udejanjanju idej trajnostnega, sonaravnega razvoja in lastnemu »urbanemu« kmetijstvu in pridelovanju hrane. Na območju zelenih površin dijaškega doma je  tako postavljenih več permakulturnih korit, ki so hkrati tudi učno-vzgojni pripomočki, ki omogočajo zainteresiranim mladim pridobivanje znanj in spretnosti pridelovanja hrane. Pridelana hrana, v prvi vrsti zelišča in začimbe, se uporablja pri pripravi domske hrane za dijake in je ob akcijah zmanjševanja zavržene hrane konkretni prispevek k ozaveščanju o pomembnosti pridelovanja lastne hrane ter odgovornemu ravnanju z njo.

Posebno novost v tekočem šolskem letu predstavlja projekt Skrivnostni vrt, ki nastaja v okviru platforme BITI v sodelovanju z Eko šolo in Mrežo zdravih šol v DIC-u in se odvija na vzhodni strani glavne stavbe doma. Gre za iniciativo, ki združuje dejavnosti ekologije, samooskrbe in zdravega načina življenja na več ravneh. Usmerja se v preoblikovanje in oblikovanje zunanjega prostora, namenjenega permakulturi in vzgoji o trajnostnem ravnanju, druženju, učenju, zabavi, umetniškem ustvarjanju.  

Skrivnostni vrt oblikuje manjša skupina dijakov in vzgojiteljev in se postopno širi. Vključuje tiste, ki jih zanima trajnosten način življenja, ki radi vrtnarijo, ki čutijo sočloveka in živali v njihovih potrebah ter jim je blizu lastno kreativno izražanje. Širi se z osebnimi povabili že vključenih, kar prispeva k občutku izbranosti, zaupanju in odgovornosti, ki želijo simbolno in dejansko soustvarjati lepši Skrivnostni vrt in skupnost, ki raste ob njem.

Pripravlja pa se tudi jesenska akcija zasaditve »eksotičnih« sadnih dreves (asimina, kakiji, kiviji, fige …), ki uspevajo v našem podnebju. Drevesa bodo obrodila v prihodnjih letih, plodovi bodo torej zrasli za generacije, ki šele prihajajo. Sajenje za prihodnost in prihodnje generacije ima tudi simbolni pomen in sporočilo. Ne samo, da ne uničujemo okolja prihodnjim generacijam, temveč skrbimo za to, da jih dobesedno pričakajo sadovi našega dela.