Mladinsko delo / Vključenost

Projekt Civilhood se je zaključil

25. 10. 2023 avtor: Združenje EPEKA
logotip

Transnacionalno usposabljanje projekta Civilhood, ki je potekalo od 3. do 5. oktobra na Dunaju se je uspešno zaključilo. Usposabljanje je združilo udeležence iz Avstrije, Cipra, Grčije, Italije in Slovenije, s skupnim ciljem – izboljšati podporo mladoletnim priseljencem brez spremstva.

Kako je potekalo usposabljanje?

• 1. dan: Usposabljanje se je začelo s toplimi predstavitvami in sodelovalnim duhom. Georgia Chondrou, ki je zastopala organizacijo CESIE s Cipra, je s svojo predstavitvijo omogočila udeležencem, da se med seboj bolje spoznajo. Strokovnjakinja Lisa Wolfsegger je nato zagotovila dragocene vpoglede v “Pravice otrok beguncev v Evropski uniji – avstrijski kontekst”. Ta dan je prav tako vključeval praktično študijo primera »Storitve za nastanitev« s strani organizacije CODECA s Cipra, ki jo je predstavila Natasa Aniftou, svetovalka za socialne zadeve.
• 2. dan: Bil je zaznamovan s številnimi terenskimi ogledi in poučnimi razpravami. Udeleženci so imeli priložnost opazovati strukturo organizacije Kinderfreunde, spoznati njihovo delo in dejavnosti. Izkušnje, pridobljene med ogledi, so bile deljene med udeleženci, kjer so izpostavili razlike, dobre prakse in priložnosti za izboljšave storitev.
• 3. dan: Zadnji dan usposabljanja je potekala interaktivna vaja, ki jo je vodil trener Persy Bulayumi. Osredotočal se je na učinkovito komunikacijo z drugimi in poudaril pomen mehkih veščin pri podpori mladoletnim priseljencem brez spremstva.

Skozi celotno usposabljanje so se udeleženci iz Avstrije, Cipra, Grčije, Italije in Slovenije aktivno vključevali v razprave, delili svoje strokovno znanje in ustvarili trajne povezave. Dva zunanja govornika sta obogatila razprave in prispevala k dinamičnemu in izobraževalnemu okolju.

Usposabljanje projekta Civilhood je omogočilo izmenjavo gradiv za usposabljanja, terenske obiske in dragocena priporočila za boljšo podporo mladoletnim priseljencem brez spremstva. Prisotnost nekdanjega mladoletnega priseljenca, ki se je zdaj prelevil v trenerja, ter trenutnih mladoletnih priseljencev v Avstriji je dodala edinstven pogled k razpravam.

Vpogledi, pridobljeni na tem transnacionalnem usposabljanju, so neprecenljivi in bodo nedvomno prispevali k nadaljnjim prizadevanjem za podporo mladoletnim priseljencem brez spremstva v evropskih državah. Udeleženci so zapustili Dunaj z globljim razumevanjem izzivov in priložnosti v svojih državah ter z mrežo strokovnjakov, s katerimi bodo lahko sodelovali.

Udeleženci usposabljanja Civilhood so ponudili dragocene povratne informacije, ki so poudarile pozitivne vidike dogodka in področja za izboljšave. Medtem ko povratne informacije poudarjajo številne pozitivne vidike, je predlagano tudi, da se nameni več časa za razmislek in izmenjavo informacij. Če povzamemo, povratne informacije odražajo bogato paleto izsledkov iz usposabljanja Civilhood, ki zajemajo tako informacijske kot medosebne vidike. Udeleženci so ugotovili, da je izmenjava znanja, priložnosti za mreženje in ustreznost dejavnosti velika vrednost, pri čemer so poudarili pomen takih dogodkov pri spodbujanju sodelovanja in razumevanja med deležniki.