Aktivno državljanstvo

Projekt Coherent: Mladi so aktivni, a potrebujejo priložnosti

14. 11. 2022 avtor: MKC Maribor
Coherent_okrogla_miza_mkc

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru je bila 10. novembra prizorišče okrogle mize, ki je potekala pod naslovom Mladi – aktivni državljani. Dogodek je organiziral Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor), in je bil del mednarodnega projekta Coherent, ki ga je MKC Maribor začel izvajati maja 2021, okrogla miza pa je bila sklepni dogodek projekta.

FERI_coherent
Foto: Mitja Lorenčič

Na okrogli mizi so sodelovali doc. dr. Boštjan Vlaovič, prodekan za izobraževalno dejavnost FERI; prof. dr. Suzana Žilič Fišer, predstojnica za medijske komunikacije FERI; Lara Mavrič, predsednica dijaške skupnosti Prve gimnazije Maribor; Nomi Hrast prodekanica za študentska vprašanja po funkciji, članica senata Ekonomsko-poslovne fakultete, mlada aktivna državljanka in govornica ter Marja Guček, direktorica MKC Maribor.

Želja po soodločanju o prihodnosti

V ospredju dogodka so bila vprašanja o aktivni participaciji mladih. Si mladi želijo biti aktivni državljani? Kakšne možnosti imajo za participacijo in ali jih poznajo? Kako lahko fakultete in mladinski centri mladim pomagajo in jih spodbujajo k aktivnemu državljanstvu? Sogovorniki so se strinjali, da mladi niso pasivni in si želijo aktivnega soodločanja o svoji prihodnosti, a včasih niso seznanjeni z vsemi možnostmi, ki jih pri tem imajo. Ob tem so poudarili, da bi si pri mladih želeli še več mednarodnega mreženja, saj je delež mladih, ki iz tujine pridejo v Maribor na (neformalno) izobraževanje, občutno višji od deleža mariborskih študentov, ki se odločijo za izmenjavo v tujini.

Aktivno državljanstvo mladih v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju je tudi rdeča nit projekta Coherent. Njegov nosilec je Mladinski kulturni center Maribor. Projekt v ospredje postavlja participacijo mladih in se pri tem opira na tri cilje Evropske unije mladih: vključujoča družba, konstruktivni dialog in trajnostna Evropa.

”Projekt Coherent je za Maribor, Evropo, predvsem pa za mlade zelo pomemben, saj se dotika prav njih, njihove prihodnosti. Spodbuja aktivno angažiranje mladih, da lahko s svojim mnenjem, voljo in delom pozitivno vplivajo na spremembe in na svet okoli nas. Pomemben pa je seveda tudi za nas, odrasle, saj bodo mladi nekoč tisti, ki nas bodo vodili, zato je nujno, da mlade povezujemo, organiziramo in jih vključujemo v takšne projekte, da se seznanjajo z evropskimi cilji za mlade, strategijami in vsem, kjer lahko prispevajo. Takšni projekti morajo postati stalnica v našem okolju, saj tako sooblikujemo naše boljše bivanje.”

Lina Valant Sičanović, koordinatorica projekta Coherent in strokovna delavka za pripravo kulturnih projektov MKC Maribor

Partnerji projekta podpisali memorandum

Projekt Coherent so na MKC Maribor začeli izvajati maja 2021, septembra letos pa se je dogajanje preselilo v Maribor. V začetku septembra je namreč potekala mednarodna izmenjava, v sklopu katere je v Maribor pripotovalo skoraj sto mladih iz desetih različnih držav. Mladi udeleženci so ustvarili tudi razstavo, ki je bila na ogled v Kulturnem inkubatorju na Koroški cesti, Kulturni inkubator pa je bil nato konec septembra tudi prizorišče Odprtega dialoga, na katerem so mladi odločevalce – predstavnike Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor ter MKC Maribor – seznanili s svojo vizijo razvoja Maribora in predlogi, kako bi jo uresničili.

Ob novembrskem zaključku projekta so se partnerji projekta Coherent iz tujine ponovno zbrali v Mariboru in podpisali memorandum, s katerim so se zavezali, da bodo v imenu ciljev projekta Coherent še naprej širili, uporabljali razvita gradiva ter se povezovali v mreže in ohranjali zanimanje in vključenost mladih v tri ključne cilje Evropske Unije na področju mladine: konstruktivni dialog, vključujoča družba, trajnostna Evropa.