Vključenost

Projekt IC4LOP – Mednarodni državljani za lokalne perspektive

5. 5. 2020 avtor: Uredništvo

Zavod Voluntariat je partnerska organizacija v projektu IC4LOP – Mednarodni državljani za lokalne perspektive. Projekt se osredotoča na črpanje motivacije iz prostovoljskih izkušenj, ki jo mladi preko skupnostnih projektov oblikujejo v aktivno državljanstvo. Z negovanjem socialnih, državljanskih in medkulturnih veščin si IC4LOP prizadeva za njihovo krepitev v skupnostih projektih. Želijo povezati mlade Evropejce, mlade migrante, lokalne in mednarodne organizacije, ki bodo akterji sprememb, ki bodo vodile k bolj kohezivni in odprti družbi. Poleg Voluntariata sodelujejo še tri evropske organizacije: France Volontaires (Francija), CESIE (Italija) in Comhlámh (Irska)

Projekt podpira mlade pri oblikovanju skupnostnih projektov

Projekt se zaveda ogromnega potenciala za spoprijemanje z vprašanji svetovne pravičnosti, ki ga imajo mladi z izkušnjami življenja v različnih kulturah. Zato jim bomo pomagali, da razvijejo svoje kompetence aktivnega državljanstva. S prepoznanjem in nadaljnjim izboljševanjem veščin, znanj in vrednot, ki so jih razvili tekom življenja z drugimi kulturami, bo ta projekt podpiral mlade pri oblikovanju skupnostnih projektov in ukrepov, ki bodo naslavljali vprašanja, s katerimi se kot družba spopadamo na lokalni, nacionalni in svetovni ravni. Skupaj želijo določiti načine, kako spremeniti prevladujoči način pogovora in dojemanja migracij in izgnanstva. 

Evropska komisija je socialno vključenost državljanov tretjih držav in mladih opredelila kot dve prednostni nalogi. Po mnenju EK je mogoče migracije bolje upravljati kolektivno, pri doseganju integracije pa je bistvenega pomena polno sodelovanje državljanov tretjih držav v vseh vidikih skupnostnega in družbenega življenja. Nedavne mobilizacije mladih glede podnebnih in družbenih sprememb v Evropi so znak pripravljenosti mladih, da se vključijo v ukrepe za globalno pravičnost. Hkrati pa se države članice EU še naprej soočajo z izzivi vse večje socialne izključenosti mladih, visoke stopnje brezposelnosti mladih ter velikim tveganjem revščine in marginalizacije mladih.

V tem kontekstu partnerji IC4LOP upajo, da bomo pomagali mladim na njihovi poti aktivnega državljanstva in jim zagotovili spretnosti in izkušnje skupnega sodelovanja, ki jih bodo spodbudili k nadaljevanju njihovega sodelovanja pri povzročanju družbenih sprememb.

Aktivnosti projekta

Za več informacij lahko obiščete spletno stran action4inclusion.eu, pišete na maja@zavod-voluntariat.si ali se jim pridružite na Facebook strani.

Vir in foto: Zavod Voluntariat