Zdravje

Projekt Kuhnapato

5. 10. 2018 avtor: Uredništvo

Društvo Vesela kuhinja že osem let izvaja projekt Kuhnapato, s katerim želijo mladim približati zdrav način prehranjevanja.

Vse več mladih ne pozna temeljnih sestavin zdravega obroka, zaradi velike in lahke dostopnosti jedi »iz ovitkov«, dosegljivih v trgovinah in obratih hitre prehrane ter njihova »vabljivost« glede na umetne dodatke ter prevelika odsotnost staršev pri vzgajanju otrok k spoštovanju zdrave hrane, pa vodita do vse pogostejših zdravstvenih težav mladih.

Eden izmed glavnih ciljev projekta je dokazati mladostnikom in posledično javnosti, da je zdrava hrana lahko dostopna vsem, ne glede na njihovo ekonomsko stanje, pomemben del projekta pa je tudi ozaveščanje o lokalni pridelavi hrane. Velik poudarek je na sodelovanju s šolami in medvrstniškemu spodbujanju k zdravemu načinu prehranjevanja.

Na videz igriv, privlačen projekt, ima pomembno globlje ozadje. Izpostaviti bi želela socialni vidik, kar je morda opazovalcem prikrito. Gre za sodelovanje med skupinami otrok različnih starosti, nivoja znanj al uspešnosti, kjer prihaja do medsebojnega spoštovanja, učenja »organizacije« v kuhinji, komunikacije, nastopanja. V zadnjih letih smo z dovoljenjem MZ otroke postavili v šolske kuhinje in tako omogočili popolnoma drugačno »klimo« na celotnih šolah. Prihaja do višjega nivoja samopodobe, samozavesti takih, ki jim pri »matematiki« morda ne gre najbolje. V projektu pa dosegajo odlične rezultate in s tem krepijo spretnosti, empatijo in posledično se jim izboljšuje šolski uspeh ter uspeh na ostalih področjih.« je za mlad.si povedala Anka Peljhan iz društva Vesela kuhinja.

Letos je bil projekt Kuhnapato s strani Evropske komisije uvrščen med najboljše prakse za zagotavljanje zdravega in trajnostnega načina življenja, na ravni Evropske Unije.

Oglej si spletno stran projekta, ki mlade osamosvaja, uči vrtenja po kuhinji, obnašanja, razlaga vse živo o primernem hranjenju in »podtika« zdrav način razmišljanja.  

Več

Vir: Društvo Vesela kuhinja