Mladi z manj priložnostmi / Vključenost

Projekt Mind the Gap in poziv k reševanju ankete

17. 5. 2024 avtor: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija – Youth Network No Excuse Slovenia
Mind the Gap

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je partnerica projekta Mind the Gap, namenjenega destigmatizaciji duševnih in čustvenih potreb mladih ter razvoju razumevajoče in podpirajoče kulture. Kot del partnerstva organizacij in institucij iz Nemčije, Italije, Španije, Poljske in Slovenije si prizadevamo opolnomočiti organizacije in strokovnjake z nujno potrebnimi sredstvi ter tako premostiti vrzel med mladimi in zaposljivostjo. Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Erasmus+.

Mind the Gap je projekt, ki želi opolnomočiti organizacije in strokovnjake za podporo zaposljivosti mladih, s povečanjem njihovega razumevanja duševnega in čustvenega počutja med prehodom od šole do dela, kar bomo dosegli na 4 načine.

  1. Raziskava: Izvajamo raziskavo na podlagi ankete med 2000 posamezniki, intervjujev z 75-100 mladimi ter fokusnih skupin s 150 strokovnjaki, da bi bolje razumeli in naslovili duševne potrebe mladih.
  2. Orodja: Razvijamo praktična orodja, vključno z orodjem za strokovnjake, ki bo vsebovalo vire za razumevanje, vzpostavljanje dialoga in dostop do storitev za duševno in čustveno zdravje mladih na vseh ravneh.
  3. Trening: Opremljamo mladinske delavce z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo, da učinkovito podpirajo duševno zdravje mladih.
  4. Kampanja: Vodimo mednarodno kampanjo o duševnih in čustvenih potrebah mladih v prehodu od šole do dela.

V okviru projekta vabijo k izpolnitvi ankete o čustvenem ravnovesju na prehodu iz šole/študija na delo.