Zaposlovanje

Projekt Most za večjo zaposljivost in zaposlenost mladih

29. 7. 2020 avtor: Mladinski center Šentjur

Nove priložnosti za mlade v Šentjurju in Trbovljah! 

Mladinski center Šentjur in Zavod za mladino in šport Trbovlje sta združila moči in oblikovala nov projekt, ki ponuja nove priložnosti za mlade. S projektom Most si bodo prizadevali povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z manjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela.

Razvili so model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa s projektom prispevajo k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, ki učinkuje na mlade, na področje mladinskega dela in širše.

Sledite njihovim spletnim stranem, saj se s septembrom odpira nov krog usposabljanj za mlade. Več informacij o projektu in usposabljanjih najdeš tukaj.

Vir in foto: Razvojna agencija Kozjansko, Mladinski center Šentjur