Organizacije za mlade / Zdravje

Projekt Svetilnik na Festivalu duševnega zdravja

9. 6. 2023 avtor: Zveza tabornikov Slovenije
projekt Svetilnik

Prispevek je pripravil Jaka Petrovič.

V maju je NIJZ prvič organiziral Festival duševnega zdravja. Na festivalu je bilo veliko različnih stojnic, ki so se osredotočale na različne vidike duševnega zdravja. Med njimi je bila tudi naša taborniška stojnica, kjer smo promovirali projekt Svetilnik, ki se ukvarja z duševnim zdravjem mladih.

O projektu Svetilnik

Posebnost projekta Svetilnik je, da se pri svojem delu opiramo na taborniške vrednote in poslanstvo, ki prispeva k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot. Na ta način želimo graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno delujejo v družbi.

V okviru projekta Svetilnik se izvajajo različne dejavnosti, kot so delavnice različnih interesnih skupin, aktivnosti za lokalno skupnost v smislu tedenskih dogodkov v mladinskem centru in tedenskih srečanj različnih posameznikov brez socialnega kroga in drugih zainteresiranih mladih. Poleg tega organiziramo predavanja in izobraževanja za mlade in odrasle, pod okriljem strokovne podpore. Načrtujemo tudi izobraževanje prostovoljcev, ki delajo z mladimi, da bi širili znanje preventive in kurative na področju duševnih stisk.

V okviru projekta Svetilnik bomo organizirali tudi tečaje za prostovoljce in starše, katerih namen je predstaviti področje staršem in mladim ter jih naučiti, kako se primerno odzvati na določene scenarije ter kako prepoznati prve znake stiske. Poleg tega organiziramo terapevtske skupine in safe space kotiček, saj je poslanstvo tabornikov ustvariti varno okolje za vse in nuditi podporo mladim v težkih trenutkih ter kasneje postaviti osebo na močne temelje za osebnostni razvoj.

Taborniki projekt Svetilnik
Projekt Svetilnik

Aktivnosti za preprečevanje stigme so prav tako pomemben gradnik našega projekta. Stigma in diskriminacija oseb z duševnimi stiskami se kažeta v iskanju pomoči in na vseh področjih življenja, v slabem prepoznavanju njihovih pot in spregledanju njihovih zahtev. V planu imamo PR akcije v lokalnih okoljih, predstavitve po izobraževalnih ustanovah in društvih ter zanimive aktivnosti za otroke.

Motivacijske delavnice in okrogle mize so tudi pomemben gradnik zdrave družbe. Okrogle mize so dobre za druženje in izmenjavo dobrih praks, deljenje izzivov in iskanje unikatnih rešitev. Motivacijske aktivnosti bodo izvedene z gosti, ki imajo znanje in izkušnje, da zanetijo iskrico v očeh posameznika.

Sodelovanje z odločevalci je pomembno za namene sistemskega izboljšanja tega področja. Želimo predstaviti problematiko tistim, ki urejajo področje oz. sprejemajo odločitve za izboljšanje situacije v našem okolju. Prvič smo projekt predstavili prav na Festivalu duševnega zdravja v Ljubljani.

Predstavili smo se na Festivalu duševnega zdravja

Na naši stojnici so bili predstavljeni različni materiali, ki so namenjeni ozaveščanju o pomembnosti duševnega zdravja in kako ga ohranjati, obiskovalci stojnice pa so lahko del sebe pustili na »steni dobrih misli«.

Taborniki projekt Svetilnik
Projekt Svetilnik

Obiskovalci so se lahko udeležili tudi različnih predavanj in delavnic, ki so se osredotočale na različne vidike duševnega zdravja. Med drugim so bila predavanja o stresu, anksioznosti, depresiji in drugih duševnih težavah, ki jih lahko doživljamo v vsakdanjem življenju. Poleg tega so bile organizirane tudi delavnice, kjer so udeleženci lahko pridobili praktične veščine za ohranjanje dobrega duševnega zdravja. Na festivalu je bilo tudi veliko priložnosti za druženje in sprostitev. Obiskovalci so se lahko udeležili različnih aktivnosti, kot so plesne delavnice, joga in druge sprostitvene dejavnosti.

Taborniki projekt Svetilnik
Projekt Svetilnik

Na splošno je bil Festival duševnega zdravja zelo uspešen in je zagotovo prispeval k ozaveščanju o pomembnosti duševnega zdravja. Veseli smo, da smo se ga udeležili in predstavili projekt Svetilnik ter skupaj z obiskovalci in drugimi organizacijami odprli prostor za naslavljanje številnih pomembnih tem.