Zabava in prosti čas

Projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« se nadaljuje

3. 5. 2021 avtor: Mladinski center Brežice

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega programa “Žuram s prijatelji, ne z drogo!”, katerega strokovna vodja je Danijela Švajger. Pri programu projekta Večgeneracijskega centra Posavje (enota Brežice) sodelujejo tudi Zdravstveni dom Brežice, Policijska postaja Brežice, CSD Brežice in prostovoljci Mladinskega centra Brežice.

V maju in juniju bodo izvedli predavanja in preventivne delavnice:

– 4. 5. 2021 za OŠ Cerklje ob Krki,

– 6 . 5. 2021 za OŠ Brežice,

– 4. 6. 2021 OŠ Maksa Pleteršnika Pišece,

– 7. 6. 2021 za OŠ Bizeljsko 

– 11. 6. 2021 za OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Z devetošolci bodo spregovorili o različnih vrstah zasvojenosti, kako se lahko obvarujemo pred drogami in poudarili pomen pozitivne samopodobe.