Prostovoljstvo

Projekti Evropske solidarnostne enote

21. 1. 2022 avtor: Uredništvo

Prostovoljstvo mladih ima, poleg pozitivnih učinkov na skupnost, tudi veliko prednosti za mlade, ki se vanj vključujejo. Mladi se med drugim naučijo (so)delovanja v skupinah, krepijo veščine medosebnega komuniciranja, na eni strani se poveča spoštovanje različnih kultur in drugačnosti ter na drugi strani zmanjšuje vpliv stereotipov. Z vključevanjem v projekte prostovoljstva pa se povečuje tudi aktivno državljanstvo. Poleg vseh naštetih pozitivnih izidih vključevanja v tovrstne projekte pa so lahko tudi odlična priložnost za spoznavanja novih ljudi.

Prav v času epidemije je pokazal, da lahko solidarnost pomaga marsikateri lokalni skupnosti. Bi z vključevanjem v projekte prostovoljstva rad_a prispeval_a k razvoju lokalne skupnosti, pa ne veš kje začeti?

Evropska solidarnostna enota mlade spodbuja, da postanejo aktivni državljani – nosilci solidarnosti in sprememb. S svojimi programi skuša okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v solidarnostnih aktivnostih – zlasti prostovoljstvu, s čimer naslavlja družbene in humanitarne izzive na terenu. V sklopu solidarnostnih aktivnosti lahko mladi posamezniki med 18. in 30. letom sodelujejo na dveh področjih, in sicer:

Projekti prostovoljstva so usmerjeni v solidarnostne aktivnosti in delo v dobro skupnosti, predvsem na premagovanje pomembnih družbenih izzivov na terenu. Potekajo lahko v matični ali (pogosteje) v drugi državi, individualno (od 2 do 12 mesecev) ali skupinsko (2 tednov do 2 mesecev). Mladim je so za čas projekta kriti stroški potovanja, bivanja in prehrane, prejmejo pa tudi majhno nadomestilo za dnevne izdatke. Pri projektih prostovoljstva mladi prostovoljci sodelujejo s podporno organizacijo, ki projekt organizira. V Sloveniji tovrstne projekte med drugimi organizirajo Mladinski centri in druge mladinske organizacije. Tukaj lahko preveriš katere organizacije, iz Slovenije in tujine, trenutno organizirajo projekte prostovoljstva.

Pri solidarnostnih projektih gre za pobude, ki jih mladi podajo sami. Tako lahko skupina mladih (najmanj 5 oseb) znotraj aktivnosti uresničuje svoje idejeizrazi solidarnost in po svojih zmožnostih prispeva k pozitivnim spremembam v svoji lokalni skupnosti, glede na potrebe in probleme, ki jih v njej zaznava. Pri teh projektih, ki večinoma potekajo v lokalnih okoljih (z možnostjo čezmejnega sodelovanja) mladi sami raziskujejo, načrtujejo in izvajajo aktivnosti ter s tem ustvarjajo kakovostne priložnosti za učenje in udejstvovanje v družbi, na voljo pa jim je tudi podpora inštruktorja. Projekt lahko traja od dveh do dvanajst mesecev, opravljate ga lahko v svojem prostem času. Za izvajanje projekta je skupini dodeljena tudi finančna podpora.

Kot udeleženec se lahko prijaviš prek Evropskega mladinskega portala, kjer dobiš tudi več informacij o priložnostih in postopkih prijave.